- W tym roku w sprawach, w których reprezentowaliśmy Skarb Państwa i państwowe osoby prawne, zawarto ugody o łącznej wartości ok. 1,5 mld zł. To więcej niż w całym 2018 r. - mówi w rozmowie z DGP Mariusz Haładyj, prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Zleca pan firmie budowę domu. Okazuje się, że ceny materiałów budowlanych i robocizny rosną o 40 proc. Wykonawca przychodzi i mówi, że albo podwyższy pan wynagrodzenie, albo będzie musiał zerwać kontrakt, by do niego nie dopłacać. Co pan robi?
Jeśli rzeczywiście nastąpił nadzwyczajny wzrost cen, którego nie można było przewidzieć, a wykonawcy groziłaby rażąca strata, przystępuję do rozmów i szukam rozwiązania.