Profesor Mariusz Golecki. To on będzie stał na straży konsumenckich interesów w starciach z bankami, zakładami ubezpieczeń i instytucjami pożyczkowymi. Zastąpi na stanowisku Aleksandrę Wiktorow, której kadencja dobiegła końca.
– Mam nadzieję, że sprostam wyzwaniu, które polega na skutecznej ochronie inwestorów oraz wszystkich interesariuszy, biorąc pod uwagę dynamikę rynku finansowego – stwierdził Golecki, cytowany na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
Nowy rzecznik jest profesorem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Instytucie Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych. Od początku pracy naukowej przedmiotem jego badań były regulacje rynku kapitałowego, w szczególności instrumentów pochodnych.
Jest autorem blisko 80 publikacji o zasięgu międzynarodowym z zakresu ekonomicznej analizy prawa oraz regulacji rynku kapitałowego. Przewodniczył Radzie ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania przy Ministrze Finansów. W latach 2016–2017 był dyrektorem departamentu prawnego Ministerstwa Finansów, pracował również w Prokuratorii Generalnej RP.
Aleksandra Wiktorow pozostawia prężnie działający urząd. W 2018 r. zarządzane przez nią biuro udzieliło ponad 26 tys. porad. Do rzecznika finansowego konsumenci zwrócili się ponad 23 tys. razy z prośbą o interwencję lub przeprowadzenie postępowania polubownego. Wpłynęło także ponad 1,1 tys. wniosków o wydanie istotnego poglądu w sprawie.
Te ostatnie bardzo często przekonują sądy o słuszności racji prezentowanych przez konsumentów. Wystarczy wspomnieć, że w latach 2014–2017 sądy rozstrzygnęły spory w 580 sprawach dotyczących ubezpieczeń, w których rzecznik finansowy wydał istotny pogląd. Z tego aż w 519 przypadkach (89 proc.) wyrok był korzystny dla klienta, którego rzecznik finansowy wspierał swoim stanowiskiem. Najczęściej chodziło o toksyczne polisy, przede wszystkim te z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
Dzięki aktywności Aleksandry Wiktorow również Sąd Najwyższy kilkadziesiąt razy rozstrzygał rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych. Niemal zawsze po myśli konsumentów.