statystyki

Następca prawny spółki może domagać się zadośćuczynienia za naruszenie jej dóbr osobistych

autor: Anna Borysewicz06.09.2019, 18:00
podpis, dokument, akt, prawo

W świetle uchwały Sądu Najwyższego z 9 listopada 2017 r., sygn. akt III CZP 43/17, gdy jedna osoba prawna ulega likwidacji, a jej prawa i obowiązki przejmuje inna osoba prawna, dochodzi do sukcesji generalnej podobnej w skutkach do spadkobrania.źródło: ShutterStock

Naruszono renomę spółki komandytowej, której byłem wspólnikiem. Zostało więc wytoczone powództwo o ochronę tego dobra osobistego spółki i zapłatę na jej rzecz zadośćuczynienia. W toku procesu została ona jednak przejęta przez inną spółkę (spółkę akcyjną, której jestem członkiem zarządu) i to właśnie ta następczyni przejęła rolę powódki. Czy następca prawny spółki komandytowej, która została zlikwidowana, może domagać się zadośćuczynienia za naruszenie jej dóbr osobistych?

Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Ten zaś, czyje dobro osobiste zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać jego zaniechania, chyba że nie jest ono bezprawne. Natomiast w razie dokonanego naruszenia dopuszczalne jest także żądanie, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, a w szczególności, żeby złożyła oświadczenie o odpowiedniej treści i w stosownej formie. Nie jest wykluczone również domaganie się zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Z kolei gdy wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia (po wykazaniu winy, wysokości szkody i normalnego związku przyczynowego między szkodą a zdarzeniem). Nie uchybia to uprawnieniom przewidzianym w innych niż kodeks cywilny przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.

Jeżeli zatem dojdzie do naruszenia dobra osobistego, wówczas sąd może, ale nie musi, przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zostało uznane na piśmie albo gdy powództwo wytoczono za życia poszkodowanego. Przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych stosuje się z kolei odpowiednio do osób prawnych.


Pozostało 66% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane