- Komisja Europejska kładzie coraz większy nacisk na prace badawczo-rozwojowe i innowacyjność u przedsiębiorców, więc gros środków w kolejnym budżecie będzie skierowane właśnie na te obszary - mówi w rozmowie z DGP Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister inwestycji i rozwoju odpowiedzialna za program Inteligentny Rozwój i oferowane w nim fundusze dla przedsiębiorców.
Od 2021 r. zacznie obowiązywać kolejny wieloletni budżet Unii, choć będą jeszcze wydawane środki ze starej perpespektywy. Jak będą rozdysponowane fundusze z nowego rozdania (2021–2027)?
Jeśli chodzi o ostateczne ustalenia, to jeszcze ich nie ma, bo negocjacje trwają. Dotyczy to zarówno kwestii finansowych, jak i celów, na które będzie można przeznaczyć pieniądze unijne. Finanse to domena MSZ. My, czyli Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, rozmawiamy z Komisją Europejską o tym, w co zainwestujemy fundusze, jakie będą zasady inwestycji unijnych i w ramach jakich programów będzie się to odbywać. Na stole położyliśmy pierwszą propozycję – założenia Umowy Partnerstwa. Właśnie trwają nasze krajowe konsultacje tego dokumentu. Proponujemy, tak jak do tej pory, 16 regionalnych programów operacyjnych, duży program infrastrukturalny, odpowiadający obecnemu programowi Infrastruktura i Środowisko oraz program dla pięciu województw Polski Wschodniej. Będziemy mieli też program dla przedsiębiorców odpowiadający Inteligentnemu Rozwojowi, być może osobny program, jak teraz, poświęcony cyfryzacji lub wspólny program łączący kwestie przedsiębiorczości i cyfryzacji. To jeszcze sprawa do dyskusji. Powstanie też osobny program związany z wydatkowaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nowością ma być specjalny program dla obszarów, które zmagają się z trudnościami gospodarczymi, na przykład bezrobociem czy niską aktywnością zawodową. Tutaj granice województw nie będą miały zastosowania. Chodzi o konkretne obszary, np. popegeerowskie gminy.