W I kwartale utrzymywało się dobre tempo polskiego eksportu towarów, który wzrósł rok do roku o 2,36 mld euro; najwyższą dynamiką charakteryzowały się artykuły rolno-spożywcze, m.in. czekolady i karma dla zwierząt - wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny.

Jak podkreślają eksperci Instytutu w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE", mimo spowolnienia handlu światowego, w I kwartale tego roku utrzymywało się dobre tempo eksportu towarów, który w ujęciu rdr zwiększył się o 2,363 mld euro. "Najwyższą dynamiką (w euro, r/r) charakteryzowały się artykuły rolno-spożywcze (9 proc.), a następnie wyroby metalurgiczne (5,5 proc.) i wyroby przemysłu elektromaszynowego (5 proc.)" - czytamy.

PIE zwraca uwagę, że obniżyły się natomiast rozmiary wywozu wyrobów przemysłu lekkiego (-5,7 proc.) i skórzanego (-10,5 proc.). "Wkład wyrobów przemysłu elektromaszynowego w przyrost eksportu był dominujący i przekroczył 45 proc. Na drugiej pozycji uplasowały się artykuły rolno-spożywcze, z udziałem 26,5 proc" - podkreślono.

W grupie wyrobów przemysłu elektromaszynowego, jak dodaje PIE, najbardziej zwiększył się eksport urządzeń mechanicznych i elektrycznych (sekcja CN XVI), "wyraźnie dystansując wywóz środków transportu (sekcja XVII)". W tej sekcji ponad dwucyfrowe tempo wzrostu odnotował eksport: maszyn i urządzeń do przetwarzania danych (17,3 proc.), silników turboodrzutowych oraz turbin gazowych (21,4 proc.) i akumulatorów elektrycznych (116,9 proc.) - wskazują eksperci Instytutu.

Z kolei w grupie artykułów rolno-spożywczych największy wkład we wzrost eksportu wniosły gotowe wyroby spożywcze (sekcja IV). "W tej sekcji wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży odnotowali eksporterzy papierosów i cygar (22,7 proc.), czekolady (32,5 proc.) oraz gotowej karmy dla zwierząt (30,2 proc.)" - czytamy.

Wskazano, saldo ogółem obrotów towarowych handlu zagranicznego poprawiło się o 1,131 mld euro. PIE podkreśla, że najbardziej na tym wyniku zaważyły przyrosty salda wyrobów metalurgicznych, artykułów rolno-spożywczych oraz wyrobów przemysłu chemicznego. Pogorszyło się natomiast dość wyraźnie, mimo wzrostu eksportu, saldo handlu wyrobami przemysłu elektromaszynowego - podsumowuje PIE.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank gospodarczy. Zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.