Ekonomiczne prawa kobiet są bardzo zróżnicowane w poszczególnych krajach. Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób poprawić sytuację kobiet na świecie, kluczowe jest zrozumienie źródeł tych różnic. Jednym z naturalnych wyjaśnień są czynniki kulturowe i religijne. Ale coś do powiedzenia na ten temat ma także gospodarka.
Matthias Doepke z Northwestern University oraz Michèle Tertilt z University of Mannheim popatrzyli na problem w następujący sposób: Jeżeli czynniki kulturowe lub religijne odgrywają kluczową rolę, to dlaczego prawa kobiet w krajach rozwiniętych były bardzo ograniczone, gdy kraje te były biedne, a przestały być ograniczone, gdy te kraje stały się bogatsze?
Na przykład w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych przed 1830 r. kobiety zamężne nie miały praktycznie żadnych praw, a cała władza była w rękach ich mężów. Mężatka nie mogła posiadać własności, nie mogła zawierać umów, nie miała praw do własnych zarobków, nie miała praw rodzicielskich nad dziećmi i nie mogła uzyskać rozwodu. Jednak w XIX w. zarówno Anglia, jak i Stany Zjednoczone przeprowadziły szereg zmian w prawie. Pod koniec tego stulecia uprawnienia mężów i żon były bliskie równości. W 1838 r. w stanie Iowa, a w 1839 r. w Anglii pozwolono kobietom sprawować opiekę nad dziećmi po separacji lub rozwodzie. W 1857 r. w Anglii, a w Stanach od 1900 r. (dokładna data zależy od stanu) wprowadzono świeckie rozwody i pozwolono kobietom wnioskować o rozwód. W drugiej połowie XIX w. wprowadzono też przepisy pozwalające zamężnym kobietom na posiadanie własności.