Aż jedna trzecia przebadanych przez Komisję Europejską produktów różni się składem w poszczególnych krajach mimo podobnych lub wręcz identycznych opakowań.
Tymczasem zgodnie z prawem unijnym reklamowanie towaru jako identyczny z oferowanym w innym państwie członkowskim, podczas gdy ma on znacząco inny skład lub charakter, wprowadza konsumentów w błąd i prowadzi do ich nierównego traktowania.
Komisja podjęła wiele inicjatyw mających na celu zwalczanie tej praktyki, m.in. przyjęto wspólną metodologię badania żywności i przygotowano wskazówki dla organów krajowych, jak wdrożyć unijne przypisy w tym zakresie.
Opublikowany w poniedziałek raport (przebadano 1380 próbek 128 produktów, w 19 państwach członkowskich) pokazuje, że wciąż jest duże pole do działania. 31 proc. towarów znacząco różniło się składem, mimo identycznego (9 proc.) lub podobnego (22 proc.) opakowania.
Reklama
Nie znaleziono żadnej geograficznej prawidłowości w tych różnicach. Komisja ogłosiła nowy konkurs dla organizacji konsumenckich, by wzmocnić ich możliwości badania żywności i wykrywania wprowadzających w błąd praktyk.