Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz ma nadzieję, że nowe przepisy o zamówieniach publicznych zostaną uchwalone jeszcze w tej kadencji Sejmu. Projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych w minionym tygodniu przyjął Stały Komitet Rady Ministrów.
Do końca kadencji zostały tylko trzy posiedzenia Sejmu. Nawet jeśli projekt zostanie przyjęty przez rząd jeszcze w tym tygodniu, to i tak nie będzie już czasu na poważniejszą pracę nad tymi przepisami. A chodzi o wyjątkowo ważną i obszerną ustawę, która w najnowszej wersji liczy 627 artykułów.
– Wielu parlamentarzystów brało udział w pracach nad tym projektem, więc nie będzie on dla nich nowością. Rynek, zwłaszcza firmy budowlane, w tym podwykonawcy, mówi nam wyraźnie, że oczekuje tej ustawy – mówi minister Jadwiga Emilewicz. – Rzadko się zdarza, żeby projekt ustawy miał tak jednoznacznie pozytywny odbiór, jak ten. Dlatego myślę, że nie będzie on budził kontrowersji wśród posłów – dodaje.