Środowisko aptekarskie wreszcie jest zgodne. Połączył je strach przed art. 86a prawa farmaceutycznego w brzmieniu obowiązującym od ostatniego czwartku (Dz.U. z 2019 r. poz. 959).
A chodzi o to, że już niedopuszczalne jest sprzedawanie leków m.in. domom pomocy społecznej i przedsiębiorcom. Zasadą bowiem jest jedynie bezpośrednie zaopatrywanie ludności. A domom pomocy społecznej czy domom dziecka leki przekazać można – ale za darmo.
– Co ma zrobić farmaceuta, który sprzeda komuś lek, a ten ktoś przyjdzie pół godziny później po fakturę? Narazić się na odpowiedzialność karną z prawa farmaceutycznego nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności, czy na odpowiedzialność z kodeksu karnego skarbowego? – pyta Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. I dodaje, że wczytując się w treść ustawy, odpowiedzialności podlegać powinni także ci przedsiębiorcy, którzy lek nabędą, a potem umieszczą go w firmowej apteczce. Podobnie jak grupa licealistów mogłaby narazić się na spotkanie z prokuratorem w razie przewożenia niezgodnie z prawem zakupionego przez szkołę preparatu przeciw mdłościom.
Protestują również przedstawiciele sieci aptecznych. Marcin Piskorski, prezes Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET, podkreśla, że celem nowej ustawy była przecież walka z nielegalnym wywozem leków, a nie utrudnianie życia polskim pacjentom i aptekarzom. Zresztą, chociażby w przypadku domów pomocy społecznej ustawodawca przyjmuje, że mogą one pomagać swoim podopiecznym.
– Odpłatne nabywanie leków z aptek przez domy opieki społecznej na rzecz ich pacjentów wynika z ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którą umożliwiają one i organizują mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. Uczestniczą one w płaceniu za lek, pokrywając opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny – spostrzega Arkadiusz Grądkowski, ekspert Konfederacji Lewiatan.
Konfederacja oraz PharmaNET zwróciły się z prośbą do ministra zdrowia, by zinterpretował on przepisy. Sęk w tym, że ministerialna interpretacja jakkolwiek może uspokoić właścicieli aptek, to nie musi być traktowana jako wiążąca przez prokuratorów i sądy.
Etap legislacyjny
Ustawa weszła w życie 6 czerwca 2019 r.