UOKiK podejrzewa, że spółka Solgar Polska narzucała sprzedawcom detalicznym ceny dystrybuowanych przez nią produktów, co oznacza, że konsumenci nie mogli kupić tychże środków spożywczych taniej. Urzędnicy przeprowadzili przeszukanie w siedzibie firmy.
I jak poinformowali wczoraj, udało się zdobyć wiele dowodów na ustalanie przez przedsiębiorcę z kontrahentami cen. Tymczasem prawo antymonopolowe zakazuje ustalania minimalnych lub sztywnych cen odsprzedaży produktów przez przedsiębiorców działających na różnych szczeblach obrotu np. producent-hurtownik czy dystrybutor-sprzedawca. Dozwolone jest jedynie sugerowanie cen. UOKiK od kilku miesięcy baczniej przygląda się rynkowi leków i suplementów. Te drugie zażywa już ok. 70 proc. Polaków.