Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) rozpoczął prace nad przygotowaniami do przetargu na częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz, które będą wykorzystywane w technologii 5G - opracowane zostały wstępne założenia do przetargu - poinformował urząd w piątkowym komunikacie.

"W ślad za przeprowadzonymi w 2018 r. konsultacjami ws. częstotliwości przeznaczonych dla 5G, pytaniami rynku dotyczącymi przyszłej dystrybucji pasma na te potrzeby, w UKE rozpoczęto prace nad przygotowaniami do przetargu na częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz" - napisano w komunikacie.

Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska mogą to zrobić do 14 maja tego roku.

"Wstępne założenia przewidują, że przedmiotem przetargu będą cztery ogólnopolskie rezerwacje częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz" - informuje UKE.

Częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz to jedne z pasm, które mają być wykorzystywane w technologii 5G.

Wcześniej resort finansów informował, Aktualizacji Programu Konwergencji, że szacuje iż rozdysponowanie zasobów częstotliwości z pasm 3,7 GHz, 26 GHz oraz 800 MHz przyniesie między 3,5 a 5 mld zł do budżetu na 2020 r.

Warunkiem osiągnięcia założonych dochodów jest - jak napisano - wejście w życie nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne (co nastąpi na początku maja), nowelizacji rozporządzenia w sprawie przetargu, aukcji, która jest obecnie na etapie konsultacji oraz ogłoszenie konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych.

Sieć 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji) to nowy standard telekomunikacyjny, który ma umożliwić pięćdziesięcio- a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnych sieci 4G. Technologia ta ma przyspieszyć m.in. rozwój tzw. internetu rzeczy, usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast.