Szwedzki Sąd Najwyższy wstrzymał wypłatę ponad 720 mln zł odszkodowania funduszowi Abris za wymuszenie na nim sprzedaży banku – ustalił DGP.

To sprawa, którą opisujemy w DGP o ponad miesiąca. Abris (formalnie kontrolowana przez niego spółka PL Holdings) wygrała w 2017 r. arbitraż z Polską o odszkodowanie za decyzję Komisji Nadzoru Finansowego sprzed pięciu lat. Chodzi o wymuszenie na inwestorze sprzedaży banku FM Bank PBP. Racje funduszu dwukrotnie potwierdził Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie oraz szwedzki sąd apelacyjny. Na ich mocy Polska powinna zapłacić ponad 720 mln zł odszkodowania plus blisko 4 mln euro kosztów prawnych. Na razie jednak do tego nie dojdzie.

Jak informuje nas Prokuratoria Generalna, która reprezentuje Polskę w tej sprawie, wczoraj szwedzki Sąd Najwyższy wstrzymał wykonalność wyroku arbitrażowego.