Powstanie Państwowej Agencji Geologicznej (PAG) zakłada projekt przyjęty wczoraj przez rząd.
Nowa instytucja ma sprawniej zarządzać zasobami surowcowymi w Polsce. Chodzi w szczególności o przeprowadzenie weryfikacji zasobów złóż kopalin, wytypowanie tych o znaczeniu strategicznym oraz prowadzenie ich skutecznej ochrony.
Reklama
Do zadań PAG będzie należeć też m.in. rozpoznawanie, analizowanie i przewidywanie geozagrożeń, a także wspieranie rozwoju form ochrony dziedzictwa geologicznego czy reprezentowanie na arenie międzynarodowej polskiego interesu gospodarczego w dziedzinie geologii i surowców.
Nowa agencja zostanie wydzielona z Państwowego Instytutu Geologicznego (PIG), który obecnie realizuje zadania związane z geologią (w tym prowadzenie prac o podstawowym znaczeniu dla gospodarki). Obok działalności naukowej pełni on również funkcje państwowej służby geologicznej i hydrogeologicznej. Zapewnia bezpieczeństwo w zakresie gospodarki zasobami surowców mineralnych i wód podziemnych, monitoruje stan środowiska geologicznego i ostrzega o zagrożeniach naturalnych.
W założeniu nowa agencja ma ściśle współpracować z PIG, zlecając mu zadania o charakterze naukowo-badawczym. Pracownicy instytutu obawiają się jednak, że może on zostać zlikwidowany, jeśli w życie wejdzie ustawa o PAG (Pisaliśmy o tym: „Geolodzy z PIG boją się likwidacji instytutu i utraty pracy”, DGP nr 102/2018).
Zaproponowano, aby nowe rozwiązania weszły w życie 1 października 2019 r. Nadzór nad działalnością agencji powierzono ministrowi środowiska.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd