statystyki

Uwaga przedsiębiorcy! Oto 10 zmian w prawie własności przemysłowej

autor: Natalia Basałaj, Andrzej Przytuła30.03.2019, 07:00
Nowelizacja jest obszerna, ale część zmian ma kosmetyczny charakter. Wybraliśmy te najważniejsze dla szerokiego kręgu przedsiębiorców.

Nowelizacja jest obszerna, ale część zmian ma kosmetyczny charakter. Wybraliśmy te najważniejsze dla szerokiego kręgu przedsiębiorców.źródło: ShutterStock

Nowa definicja znaku towarowego pozwala zastrzegać nie tylko oznaczenia graficzne, lecz także np. w formie hologramów czy multimedialnej. Z kolei uproszczona procedura przedłużania praw ochronnych nie wymaga już składania wniosku i uzyskiwania decyzji. Wystarczy prawidłowe wniesienie opłaty na kolejny okres. To tylko niektóre nowości obowiązujące 16 marca.

Zmieniono definicję znaku towarowego i zrezygnowano z wymogu przedstawiania go w sposób graficzny. Otwiera to możliwość uzyskania prawa ochronnego na oznaczenia trudne lub wręcz niemożliwe do przedstawienia wizualnie, np. multimedialne, ruchome czy holograficzne.

Doprecyzowano katalog przesłanek odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Nie jest już konieczne składanie pisemnego wniosku w tej sprawie ani uzyskiwanie formalnej decyzji. Wystarczy prawidłowe wniesienie opłaty. Do tej pory przedsiębiorca musiał sam pilnować końca terminów ochronnych. Teraz zaś urząd poinformuje go o zbliżającym się terminie do uiszczenia opłaty za kolejny okres.

Uprawniony do znaku towarowego będzie mógł przenieść prawo ochronne w stosunku do dowolnie wybranych towarów czy usług. Zniesiono dotychczasowe, dość rygorystyczne ograniczenia. Możliwe będzie dochodzenie roszczeń, gdy znaki zostaną użyte w encyklopedii bez odpowiedniej adnotacji. Łatwiejsza będzie walka z tymi, którzy umieszczają podrobione znaki towarowe (lub łudząco podobne) na opakowaniu, etykiecie czy metkach dodanych do towaru.

Zmodyfikowano przepisy dotyczące wspólnego znaku towarowego. Rozszerzono krąg podmiotów, które mogą go zarejestrować Wprowadzono również możliwość uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy gwarancyjny. Zastąpi on dotychczasowy wspólny znak towarowy gwarancyjny.

Zwiększyły się ustawowe uprawnienia licencjobiorców. Będą mieli więcej możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego. Ustawodawca rozszerzył krąg podmiotów, które będzie można uznać za odpowiedzialne za naruszenie praw ochronnych na znak towarowy. Między innymi będzie można wysuwać roszczenia wobec osób, z usług których naruszyciel korzystał.

Zmiany przyniosła ustawa z 20 lutego 2019 r. zmieniająca ustawę ‒ Prawo własności przemysłowej (Dz.U. poz. 501). Dostosowała krajowy system ochrony znaków towarowych do poziomu ochrony zapewnionej w UE dla znaków unijnych. Implementowała do prawa polskiego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. UE z 2015 r. L 336, s. 1).

Wiele z wprowadzonych rozwiązań niesie z sobą ułatwienia i uproszczenia dla przedsiębiorców. Przykładowo nowa definicja znaku towarowego otwiera pole do rejestracji bardziej niekonwencjonalnych znaków. Z kolei zmodyfikowana procedura utrzymania ochrony jest prostsza, mniej biurokratyczna, a nawet pozwala oszczędzić koszty. Nowelizacja jest obszerna, ale część zmian ma kosmetyczny charakter. Wybraliśmy te najważniejsze dla szerokiego kręgu przedsiębiorców.

1. będzie można zastrzec hologramy i inne nowe formy

Do niedawna – zgodnie ze starą definicją znaku towarowego – mogło być nim takie oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny. Zgodnie zaś z nową definicją jest nim: „każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony” (art. 120 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej; dalej: p.w.p.).

Katalog możliwych rodzajów oznaczeń pozostał otwarty, jednak zmodyfikowano go. Znakiem towarowym może być w szczególności: „wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk”.


Pozostało 84% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane