Projekt będący oczkiem w głowie minister przedsiębiorczości Jadwigi Emilewicz został skrytykowany nawet przez Biuro Analiz Sejmowych.
Projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych, wprowadzający trzeci typ spółki kapitałowej, nie ma dobrej prasy. Po ogromie zastrzeżeń formułowanych przez najwybitniejszych polskich prawników od prawa cywilnego i handlowego, do krytyki dołączyli eksperci Biura Analiz Sejmowych. Resort przedsiębiorczości, odpowiedzialny za stworzenie rozwiązań, jednak wskazuje jasno: nowe przepisy mają służyć przedsiębiorcom, a nie prawnikom. Dlatego zostaną uchwalone.

Niespójna konstrukcja