Parlament Europejski podejmuje wiele decyzji, które mają wpływ na codzienne życie mieszkańców całego świata. Jego członkowie kształtują m.in. prawo obowiązujące we wszystkich krajach Wspólnoty. By móc na te decyzje wpływać warto uczestniczyć w wyborach eurodeputowanych. Jakie jeszcze powody przemawiają za wzięciem udziału w tym istotnym wydarzeniu?

PE uchwala prawo europejskie

Parlament Europejski jest jedyną instytucją Unii Europejskiej, której członkowie są wyłaniani w bezpośrednich wyborach przez obywateli państw członkowskich UE. Udział w głosowaniu na europosłów stanowi więc jedną z nielicznych opcji wywierania wpływu na decyzje dotyczące całej Wspólnoty. Warto pamiętać, że posłowie PE uchwalają prawo europejskie w imieniu obywateli.

Decyzje europosłów mają wpływ na codzienne życie obywateli

Decyzje podejmowane w Parlamencie Europejskim mają istotny wpływ na życie wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Od tego, kto otrzyma mandat europosła zależy, jak rozwiązane zostaną niezwykle istotne obecnie kwestie związane m.in. z polityką migracyjną, rynkiem pracy czy zmianami klimatu.

Na dowód stwierdzenia, iż Parlament Europejski niejako kształtuje życie zwykłych ludzi wystarczy przytoczyć kilka tematów stanowiących przedmiot obrad tej instytucji. W ciągu ostatnich 5 lat eurodeputowani głosowali m.in. nad kwestią wprowadzenia wspólnych przepisów dotyczących dochodu minimalnego we wszystkich krajach członkowskich, wprowadzenia podatku od operacji finansowych, zaostrzenia przepisów dotyczących prywatności w komunikacji online czy wspierania finansowo drobnych rolników w celu ochrony ich przed niestabilnością cen produktów rolnych. To tylko kilka z długiej listy spraw, w których Parlament Europejski zajął stanowisko od ostatnich wyborów. Obywatele, którzy świadomie wybierają kandydatów dają sobie szansę wpływania na tak kluczowe kwestie za pośrednictwem swoich reprezentantów.

PE to najbardziej otwarta z europejskich instytucji

W sesjach plenarnych czy posiedzeniach komisji parlamentarnych mogą uczestniczyć europejskie media oraz publiczność. Decyzje Parlamentu Europejskiego czy przyjmowane przezeń dokumenty nie stanowią żadnej tajemnicy dla obywateli. Co więcej członkowie PE mają obowiązek zadeklarowania wszelakiej innej działalności publicznej, źródeł dochodów oraz stanu majątkowego .

PE strzeże demokracji na całym świecie

Parlament Europejski dba o to, by na całym świecie przestrzegane były prawa człowieka i obywatela. Jego posłowie regularnie zajmują głos w kwestiach mających związek z naruszaniem wolności mieszkańców państw także spoza UE. Instytucja zabiega o rozwój demokracji – czynne wspieranie międzynarodowych działań Unii Europejskiej służących promowaniu demokracji oraz praw człowieka to jeden z głównych obowiązków Parlamentu Europejskiego, zapisany w traktatach założycielskich UE. Ponadto eurodeputowani uczestniczą w misjach obserwacji – oraz nadzorowania wiarygodności – wyborów, podróżując do odległych miejsc. Podejmują także działania mające na celu zapobieganie konfliktom – m.in. prowadzą mediacje i popularyzują ideę dialogu międzypartyjnego.