Dwie na trzy firmy czekające ponad 60 dni na płatność od partnera biznesowego nie dostają całości należności, wynika z badania BIG InfoMonitor na temat zatorów płatniczych. Średnio tracą co czwartą złotówkę z przeterminowanej kwoty. Co dziesiątej z poszkodowanych firm zdarza się nie odzyskać nic.

"Kilkumiesięczne oczekiwanie na płatność od kontrahenta kończy się szczęśliwie tylko dla co trzeciej firmy. Całość należności, opóźnianej przez ponad 60 dni, uzyskuje około 37% przedsiębiorstw. Zdecydowana większość dostaje za swoje usługi czy towary tylko część zapłaty, a zdarza się także, że nic. Wśród zgłaszających problemy z odzyskaniem całości należności przeciętnie nie udaje się odzyskać 27% - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie BIG InfoMonitor wśród 500 mikro-, małych i średnich firm" - czytamy w komunikacie.

Najwięcej, bo ponad jedna czwarta przedsiębiorstw notujących straty z powodu braku płatności za dostarczone towary czy zrealizowane usługi wskazuje, że nie odzyskuje do 5% należnych im pieniędzy. Jednak kolejne 20% traci już ok. 10% należności, a co szósta firma (18%) nie dostaje między 11 a 20% z oczekiwanej sumy. Na tym jednak nie koniec, bo co piątemu przedsiębiorstwu nie wpływa na konto od 21 do 80% należności. Jedna na dziesięć firm, którym nie udaje się ściągnąć zapłaty, traci ponad 80% lub wszystko, podano również.

"Nie ma wątpliwości, że nie są to statystyki napawające optymizmem i pozwalające myśleć, że jeśli kontrahent przeciąga płatność przez dwa miesiące, to nic wielkiego się nie dzieje i z pewnością za chwilę wszystko ureguluje. Praktyka pokazuje, że niestety tak nie jest i większość firm po upływie dwóch miesięcy od terminu płatności nie otrzyma całej sumy. Dlatego na pewno nie warto czekać z założonymi rękami. Inne z naszych badań pokazują jednak, że niemal 90% firm, których kontrahenci nie płacą, boi się reagować. Chęć do działania odbiera im obawa o utratę kolejnych potencjalnych zamówień. Jednak firmy, które upominają się o należność, nadal utrzymują dobre relacje z 80% partnerów biznesowych, a zapewne też egzekwują swoje należności" - powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, cytowany w materiale.

W IV kwartale minionego roku na brak uregulowania płatności przez kontrahenta przez okres przekraczający 60 dni od wyznaczonego terminu wskazało 54% firm. To o 4% więcej niż w poprzednim kwartale i najwięcej w ciągu ostatnich dwóch lat. Odsetek jest tak znaczący, mimo że przedsiębiorcy mówili wyłącznie o opóźnieniach, do których doszło w ciągu 6 miesięcy, wskazano.

Badanie "Skaner MSP, wśród mikro-, małych i średnich firm" zostało przeprowadzone w październiku 2018 r. przez Instytut Badań i Rozwiązań B2B Keralla Research, na próbie 500 firm sprzedających z odroczonym terminem płatności, techniką wywiadów telefonicznych.