Działalność NBP jest wprawdzie nadal odbierana na ogół pozytywnie, ale zauważalnie gorzej niż jeszcze trzy miesiące temu. Pogorszenie notowań NBP jest prawdopodobnie związane z tzw. aferą KNF - podało w czwartek w komunikacie Centrum Badania Opinii Społecznej.

Jak czytamy w komunikacie "od poprzedniego pomiaru we wrześniu zauważalnie pogorszyły się na ogół względnie stabilne notowania Narodowego Banku Polskiego". "Afera wokół Komisji Nadzoru Finansowego nie tylko podważyła zaufanie Polaków do tej instytucji – funkcjonowanie KNF oceniane jest teraz dwukrotnie częściej źle niż dobrze – ale także wpłynęła na postrzeganie NBP, którego działalność jest wprawdzie nadal odbierana na ogół pozytywnie, niemniej w opinii respondentów wypada zauważalnie gorzej niż jeszcze trzy miesiące temu" - poinformował CBOS.

"Obecnie ponad dwie piąte badanych (42 proc. od września spadek o 13 punktów procentowych) pozytywnie ocenia działalność tej instytucji, a dwukrotnie mniejsza grupa (21 proc., wzrost o 14 punktów) wyraża o niej negatywną opinię. Ostatni raz podobne pogorszenie zarejestrowaliśmy w lipcu 2014 roku, co było spowodowane publikacją pierwszych nagrań z tzw. afery podsłuchowej, na których zarejestrowana była rozmowa ówczesnego prezesa NBP" - podano.

W komunikacie czytamy, że "odbiór działalności NBP zależy w pewnym stopniu od politycznego usytuowania badanych. Opinie pozytywne przeważają nad negatywnymi wśród osób mających prawicowe poglądy polityczne i zamierzających głosować w wyborach parlamentarnych na rządzące ugrupowanie lub PSL. Z kolei głosy ankietowanych o poglądach lewicowych i popierających PO są w tej sprawie bardzo zróżnicowane".

Z danych CBOS wynika, że notowania KNF są znacznie gorsze niż były wcześniej. "Od poprzedniego pomiaru w kwietniu 2016 roku ubyło (spadek o 7 punktów procentowych, do 19 proc.) osób pozytywnie oceniających funkcjonowanie tej instytucji, a przy tym wyraźnie zwiększyła się (o 22 punkty, do 41 proc.) grupa wyrażających opinię negatywną. Ogólnie rzecz biorąc, więcej badanych niż wcześniej ma wyrobione zdanie o pracy KNF" - podkreślono w komunikacie.

"Dezaprobata działalności KNF przeważa nad aprobatą w większości analizowanych grup społeczno-demograficznych. Na tle innych nieco lepiej pracę komisji oceniają zwolennicy PiS, badani najbardziej zaangażowani w praktyki religijne, osoby identyfikujące się z prawicą, a także respondenci uzyskujący najniższe dochody per capita i mający wykształcenie zasadnicze zawodowe. Poziomem niezadowolenia z funkcjonowania KNF wyróżniają się natomiast potencjalni wyborcy PO, badani o poglądach lewicowych (a w mniejszym stopniu – także centrowych), nieuczestniczący w praktykach religijnych, ankietowani z gospodarstw domowych o najwyższych dochodach per capita, mający wyższe wykształcenie i mieszkający w największych miastach" - czytamy w komunikacie.

Wydarzenia wokół Komisji Nadzoru Finansowego podważyły zaufanie Polaków do tej instytucji, ale także wpłynęły na postrzeganie NBP, którego działalność jest wprawdzie nadal odbierana na ogół pozytywnie, ale zauważalnie gorzej niż jeszcze trzy miesiące temu.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 29 listopada – 9 grudnia 2018 roku na liczącej 1016 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.