Opis oferowanych usług, wielkość rocznego obrotu, liczba dostarczonych paczek – to tylko niektóre dane, które regularnie będą musieli przekazywać operatorzy pocztowi do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jeśli tego nie zrobią, staną przed ryzykiem kary pieniężnej sięgającej nawet 2 proc. rocznych przychodów.
Nowe obowiązki informacyjne dla firm zajmujących się dostarczaniem przesyłek przewidują zmiany w prawie pocztowym i telekomunikacyjnym, nad którymi kończy prace Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Zmiany to pokłosie wejścia w życie w tym roku unijnego rozporządzenia w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek (2018/644). Nowe przepisy przygotowane przez Komisję Europejską w założeniu mają przyczynić się do zniwelowania dysproporcji w kosztach dostarczania przesyłek w Unii Europejskiej. Jak wynika bowiem z unijnych analiz, ceny doręczenia paczki z jednego państwa do drugiego bywają dziś od trzech do pięciu razy wyższe niż ceny doręczenia jej na terenie danego kraju. Różnice te często nie mają żadnego ekonomicznego uzasadnienia, bo niejednokrotnie występują na rynkach, na których koszty pracy czy warunki konkurencyjne są dość podobne. Aby lepiej zrozumieć mechanizmy rządzące sieciami dostaw i móc kontrolować ceny dyktowane przez operatorów pocztowych, Bruksela postanowiła wymusić na nich większą przejrzystość działalności.
I tak zgodnie z rozporządzeniem wszystkie firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników będą zobowiązane przekazywać szczegółowe informacje o charakterze oferowanych usług i ogólnych warunkach sprzedaży (w tym szczegółowy opis procedury składania skarg), a także dane dotyczące wielkości rocznego obrotu, liczbie zatrudnionych, liczbie dostarczonych paczek z podziałem na krajowe i transgraniczne, nazwy podwykonawców oraz – w miarę możliwości – publicznych cenników dotyczących usług doręczania paczek. Dzięki temu państwowy regulator będzie mógł skuteczniej monitorować rynek i oceniać, czy stawki za paczki nie są zawyżane.
Obok zwiększenia nadzoru nad firmami Komisja Europejska stworzy także scentralizowaną bazę cenników stosowanych przez publicznych operatorów pocztowych. Ma ona ułatwić europejskim konsumentom porównywanie stawek przedsiębiorstw przesyłkowych i wybieranie ofert, które są dla nich najkorzystniejsze.
Do tej pory Bruksela nie zdecydowała się na próbę bezpośredniego uregulowania cen usług pocztowych, wychodząc z założenia, że byłby to środek ostateczny. Ale jednocześnie nie wyklucza, że może po niego sięgnąć w przyszłości, gdyby „miękkie” rozwiązania przewidziane w rozporządzeniu nie zadziałały.
Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych