W związku z wejściem w życie zakazu geoblokowania prezes urzędu zyska nowe kompetencje.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów powoli przygotowuje się do gruntownych zmian w handlu elektronicznym związanych z unijnym rozporządzeniem (2018/302). Zobowiązuje ono internetowych sprzedawców do równego traktowania kupujących z UE, niezależnie od kraju zamieszkania. Regulacje, które zakazują sklepom online nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji (np. na podstawie adresu IP czy danych z GPS), oficjalnie zaczną obowiązywać 3 grudnia br.
Pełne wdrożenie rozporządzenia będzie jednak wymagało m.in. przyznania urzędowi antymonopolowemu nowych kompetencji. Temu właśnie ma służyć nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, którą pilotuje UOKiK. Ma ona zostać przyjęta przed końcem roku.