Obligatariusze przed którymi rysuje się wizja, że odzyskają wyraźnie mniej niż połowę zainwestowanych w GetBack pieniędzy, chcą żeby banki podzieliły ich stratę

W GetBacku trwa walka o jak najlepsze warunki układu dla wierzycieli. Zarząd spółki stoi na stanowisku, że propozycja lepszych warunków dla obligatariuszy uzależniona jest od tego czy do porozumienia przystąpią banki, których wierzytelności są zabezpieczone. Niedawno pod skrzydłami KNF odbyło się pierwsze spotkanie w tej sprawie, w którym udział wzięli przedstawiciele władz windykatora, rady wierzycieli oraz sektora finansowego. Obligatariusz coraz mocniej naciskają na bankowców.

Presja na banki rośnie