Ponad połowa tego wzrostu przypada na pozycję „różne rozliczenia” – są to głównie rezerwy celowe. O 2,1 mld zł, do niemal 7,1 mld zł, ma się zwiększyć rezerwa na rozliczenia projektów unijnych. Ponad miliard więcej – w sumie 1,4 mld zł – będzie zarezerwowane na „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”. W rezerwach pojawia się też nowa pozycja, warta niemal 1,5 mld zł: rozliczenia międzyokresowe. W firmach ujmuje się tak np. ubezpieczenia czy prenumeratę gazet. Uwagę zwraca również zwiększenie z niespełna 130 mln zł w tym roku do prawie 900 mln zł w przyszłym rezerwy na zmiany systemowe obejmujące „zadania związane z poprawą finansów publicznych, w tym odbudową dochodów budżetu państwa”.
Do zamknięcia tego numeru DGP Ministerstwo Finansów nie odpowiedziało na pytania dotyczące wybranych rezerw.