Ponad połowa tego wzrostu przypada na pozycję „różne rozliczenia” – są to głównie rezerwy celowe. O 2,1 mld zł, do niemal 7,1 mld zł, ma się zwiększyć rezerwa na rozliczenia projektów unijnych. Ponad miliard więcej – w sumie 1,4 mld zł – będzie zarezerwowane na „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”. W rezerwach pojawia się też nowa pozycja, warta niemal 1,5 mld zł: rozliczenia międzyokresowe. W firmach ujmuje się tak np. ubezpieczenia czy prenumeratę gazet. Uwagę zwraca również zwiększenie z niespełna 130 mln zł w tym roku do prawie 900 mln zł w przyszłym rezerwy na zmiany systemowe obejmujące „zadania związane z poprawą finansów publicznych, w tym odbudową dochodów budżetu państwa”.
Dziennik Gazeta Prawna
Do zamknięcia tego numeru DGP Ministerstwo Finansów nie odpowiedziało na pytania dotyczące wybranych rezerw.
O ponad 9 proc., do prawie 36,5 mld zł, rośnie kwota zarezerwowana na obronność (nie bierzemy pod uwagę kolejnych kilku miliardów na emerytury wojskowe, które pozwalają nam osiągnąć NATO-wski wymóg 2 proc. PKB wydatków na obronność). Możliwe wydatki na ubezpieczenia społeczne mają się zwiększyć o 4,4 proc., czyli stosunkowo niewiele. Dzięki temu jednak limity dotacji do ZUS, KRUS oraz wydatki na emerytury w służbach mundurowych i wymiarze sprawiedliwości osiągną poziom niemal 89 mld zł.
DGP
Największe oszczędności? Mniejsze o 1,5 mld zł wydatki na obsługę długu publicznego, ale też prawie miliard mniej w dziale „rodzina” (na świadczenia 500+ rząd przeznacza 20,8 mld zł, o 2,3 mld mniej niż w 2018 r.). Z mniejszych pozycji ponad połowę budżetu straci dział „kultura fizyczna”, który skurczy się do mniej niż 140 mln zł.
Na dofinansowanie barów mlecznych rząd zaplanował 19,5 mln zł. O 1,5 mln więcej niż w roku bieżącym.