Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju planuje do 2020 r. podpisać przynajmniej 100 projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, a docelowo co najmniej 5 proc. nakładów sektora publicznego na inwestycje ma być realizowane przez PPP - poinformował wiceminister inwestycji i rozwoju Witold Słowik.

"Naszym celem jest podpisanie do 2020 roku przynajmniej 100 nowych projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, chcemy też uruchomić minimum 10 projektów, gdzie stroną publiczną będzie rząd. Docelowo zamiarem jest doprowadzenie do tego, żeby co najmniej 5 proc. nakładów sektora publicznego na inwestycje było realizowanych poprzez PPP" - powiedział na konferencji prasowej wiceminister Słowik.

W czwartek przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Polskiego Funduszu Rozwoju podpisali list intencyjny inaugurujący program pakietowania projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. Głównym celem mechanizmu pakietowania jest ograniczenie kosztów oraz zwiększenie dostępności tej formy finansowania inwestycji dla mniejszych jednostek samorządu terytorialnego.

Dzięki pakietowaniu PPP grupa samorządów będzie przeprowadzała wspólnie jedno postępowanie dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego i udzielała wspólnego zamówienia publicznego na wykonanie określonych prac np. budowlanych czy modernizacyjnych.

Podmiotem odpowiedzialnym za aktywne poszukiwanie samorządów do tego projektu jest Polski Fundusz Rozwoju.

"Jako PFR chcemy z jednej strony partnerom prywatnym i samorządom dostarczać niezbędnej wiedzy do realizacji takich projektów, a z drugiej - chcemy dostarczać instrumenty finansowe, zarówno udziałowe, jak i dłużne, żeby te projekty mogły być realizowane" - powiedział prezes PFR Paweł Borys.

PFR w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych dysponuje kwotą 600 mln zł na projekty inwestycyjne realizowane przez samorządy. Zakładana wartość pojedynczej inwestycji to kwota od 10 do 120 mln zł.

W ramach dotychczasowego naboru zgłosiło się 150 samorządów, które poszukują możliwości realizacji inwestycji, a nie mają możliwości pozyskania dotacji i z różnych względów nie chcą lub nie mogą się zadłużać. Najwięcej potrzeb inwestycyjnych zostało zgłoszonych w obszarze infrastruktury drogowo-transportowej (drogi, ulice, obwodnice, węzły, mosty, dworce, linie kolejowe, tabor, węzły przesiadkowe) oraz w obszarze kubatura (muzea, centra akwizycji wiedzy, szkoły, przedszkola). Ich łączna wartość wynosi ponad 5,5 mld zł. (PAP Biznes)