Ogólne zasady funkcjonowania kart płatniczych w firmie są bliskie tym, którymi rządzą się takie same produkty adresowane do konsumentów. Tak więc zastosowanie mają zarówno typowe karty płatnicze o charakterze debetowym czy obciążeniowym, jak i typowe karty kredytowe. Większość banków ma w swojej ofercie produkty różnych systemów, w tym najpopularniejsze Visa i MasterCard.

Karta lub system

Karty takie są bardzo funkcjonalnym środkiem płatniczym przeznaczonym dla osób dokonujących wielu płatności związanych z bieżącą działalnością małego i średniego przedsiębiorstwa. Karta działa zarówno w kraju, jak i za granicą, a gdy jest wydana oraz obsługiwana w ramach pakietu usług bankowych gwarantuje zazwyczaj firmom opłaty ustalane według preferencyjnych zasad.

Karty firmowe mogą być przeznaczone dla właścicieli firmy lub członków zarządu, dla menedżerów różnego szczebla, a także dla pracowników, w tym zwłaszcza dla szczególnie mobilnych handlowców czy pracowników innych służb logistycznych.

Rodzaje kart

Mogą to być karty samodzielne, jak i funkcjonujące w oparciu o system karty głównej i kart towarzyszących. W pierwszym przypadku każda karta może mieć swój limit wypłat, w drugim oprócz np. ogólnego limitu kredytowego karty mogą być limity oddzielnie ustalane dla każdej karty dodatkowej.

Ich wspólną cechą jest to, że mogą one być wydawane na podstawie jednej umowy ramowej zawartej między bankiem a klientem firmowym regulującym zasady korzystania z pakietu usług bankowych przez przedsiębiorstwo. W wielu przypadkach system kart wykorzystywanych w danej firmie może być w ramach usługi pakietowej ściśle dostosowany do zindywidualizowanych potrzeb.