Instytucje oferujące usługi finansowe, w tym zwłaszcza banki w ramach tzw. bankowości transakcyjnej, oferują klientom i to zarówno korporacyjnym, jak i z segmentu małych i średnich firm obsługę należności w ramach nowoczesnego zintegrowanego rachunku bankowego.

Funkcjonalności w pakiecie

Zintegrowany rachunek jest zazwyczaj wyposażony w dodatkowe opcje, które poza standardową obsługą operacyjną dają wiele funkcjonalności niezbędnych do zarządzania finansami firmy bez potrzeby korzystania z dodatkowych programów, co pochłania czas i koszty, chociażby w związku z koniecznością migracji danych bankowych do takiego specjalnego oprogramowania.

Oczywiście w ramach zintegrowanego rachunku firma mająca umowę z bankiem o jego prowadzenie korzysta z wielu podstawowych funkcjonalności, od obrotu gotówkowego i czekowego poczynając, na przelewach specjalnych kategorii kończąc (patrz ramka).

Największe jednak korzyści w zakresie bardziej skomplikowanych narzędzi finansowych dają takie funkcjonalności, jak identyfikacja płatności masowych czy identyfikacja płatności handlowych.

Identyfikacja płatności masowych

Produkt adresowany jest do firm, dużych i małych, wystawiających kontrahentom wiele faktur. Istota usługi polega na przyporządkowaniu każdemu dłużnikowi lub płatności indywidualnego identyfikatora umieszczanego w specjalnym numerze rachunku bankowego w standardzie NRB.

Dzięki temu firma poza bieżącą obsługą samych płatności może skorzystać z dodatkowych rozwiązań oferowanych przez bank, pozwalających na uzgodnienie płatności oczekiwanych z płatnościami zrealizowanymi. Mają one zastosowanie np. przy braku możliwości personalizacji rachunku i umieszczenia w nim odpowiedniego identyfikatora płatności, wystawiania dużej liczby faktur otwartych lub konieczności przyporządkowywania jednej kwoty do wielu faktur.

i handlowych

Ta funkcjonalność jest adresowana do firm wystawiających faktury za towary lub usługi w powtarzalnych cyklach, takich jak dostawcy energii, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczyciele, leasingodawcy, sieci sprzedaży ratalnej (sprzęt RTV, AGD, meble), wydawnictwa i kolporterzy prasy, prywatna służba zdrowia itd. Umożliwia ona zarówno jednoznaczną identyfikację płatników, jak i automatyczne zamknięcie otwartych pozycji w systemach finansowo-księgowych.

Identyfikacja klienta lub płatności opiera się na numerze rachunku w standardzie NRB dedykowanym do obsługi transakcji IPH danego klienta. Posiadacz rachunku z taką funkcją może umieścić dane niezbędne do identyfikacji klienta lub płatności. Stwarza to możliwość m.in. szybkiej identyfikacji dłużników oraz wyeliminowania błędów związanych z ręcznym księgowaniem, tym samym zaś ograniczenia liczby reklamacji.

ZINTEGROWANY RACHUNEK BANKOWY

Na taki pakiet kilku najczęściej wykorzystywanych przez przedsiębiorców produktów, powiązanych bezpośrednio z rachunkiem, udostępnionych w ramach jednej kompleksowej umowy składają się (przykładowo na podstawie oferty jednego z działających w Polsce banków):

Przelewy krajowe

Przelewy z tytułu składek do ZUS i płatności podatkowe do US

Obrót gotówkowy

Wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej

Obrót czekami

Polecenie zapłaty

Przekaz pocztowy

Wpłata pocztowa zamknięta

Depozyty i skrytki sejfowe

Identyfikacja płatności masowych

Identyfikacja płatności handlowych