Inwestorzy nie mogą przewidzieć przyszłości rynku, ale mogą oceniać zdolności danej spółki do utrzymania się na rynku i do dalszego rozwoju. Zbudowanie silnej marki może im w tym pomóc.

Wartość firmy

Pełne uwolnienie rynku energii, do jakiego dążą zarówno Unia Europejska, jak i krajowy ustawodawca, ma doprowadzić do wzrostu konkurencyjności, a to z kolei spowoduje natężenie działań mających na celu utrzymanie dotychczasowych i pozyskiwanie nowych klientów. Jednym z narzędzi walki o klienta może być budowanie silnej, wartościowej marki i podejmowanie działań mających na celu wzrost rozpoznawalności marki wśród klientów.

Dla większości branż silna marka stanowi ważne aktywo firmy, które może podnosić wartość całego przedsiębiorstwa, pozwala być niezależnym przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży, ale przede wszystkim może w znacznym stopniu wpływać na wzrost przychodów firmy, zwiększając tym samym jej atrakcyjność inwestycyjną. Stąd wiele firm przykłada ogromną wagę do budowania wartości marki, opracowując szczegółowe strategie w tym zakresie.

Według raportu przygotowanego przez Brand Finance wartość samej marki może stanowić nawet kilkadziesiąt procent wartości całego przedsiębiorstwa, a niekiedy - jak w przypadku marki Nike - może nawet przekraczać 70 proc. Na liście 250 najbardziej wartościowych marek, przygotowanej przez Brand Finance, znalazło się zaledwie osiem marek z sektora elektroenergetycznego, przy czym najwyżej ceniona marka z tej grupy, SUEZ, zajmuje dopiero 70 miejsce na liście, a kolejna po niej, RWE, znalazła się na 120 pozycji.

Łączna wartość marek reprezentujących sektor elektroenergetyczny stanowi zaledwie 2 proc. wartości wszystkich 250 marek, podczas gdy wartość całych przedsiębiorstw jest niejednokrotnie porównywalna z liderami rankingu. Wartości marek światowych koncernów energetycznych znajdujących się na liście Brand Finance, jakkolwiek znaczne, uwzględniając kwoty (od 4 do 10 mld dol.), stanowią w większości poniżej 10 proc. wartości przedsiębiorstw.