Dystans do średniej pod względem PKB i konsumpcji zmniejszył się dzięki wysokiemu wzrostowi gospodarczemu.
Produkt krajowy brutto Polski w przeliczeniu na mieszkańca osiągnął w 2017 r.
11,8 tys. euro – wynika z wyliczeń Eurostatu. Daje to nam 24. miejsce na 28 unijnych gospodarek. Lepiej wypadamy w innej statystyce unijnego biura: pod względem PKB na mieszkańca, ale z uwzględnieniem różnic w poziomie cen pomiędzy poszczególnymi krajami. W ub.r. pierwszy raz w historii Polska osiągnęła poziom 70 proc. średniej unijnej. Podobnie jak rok wcześniej byliśmy jednak na 22. miejscu, minimalnie zwiększając przewagę nad najbliższym „konkurentem” – Węgrami.