Sieci handlowe wypierają instytucje finansowe na liście największych płatników na rzecz zagranicznych właścicieli. W kraju króluje Skarb Państwa.
W przeszłości za największych beneficjentów dywidend wypłacanych przez działające w Polsce spółki za granicę uchodzili właściciele naszych banków. To się jednak zmieniło: dziś palmę pierwszeństwa dzierży inwestor Jeronimo Martins Polska, czyli sieci handlowej Biedronka. Na drugim miejscu też może znaleźć się zagraniczny właściciel sieci handlowej – Rossmann.
Zysk JM Polska przekroczył w minionym roku 1,7 mld zł. Był o niemal 16 proc. większy niż rok wcześniej. I – jak wynika z dokumentów spółki w sądzie rejestrowym – w całości został przeznaczony na dywidendę. Formalnie właścicielem polskiej sieci jest holenderska spółka WARTA – Retail & Services Investments B.V. (taka lokalizacja jest zwykle wybierana ze względu na niskie podatki) i to ona jest prawdopodobnie największym odbiorcą dywidend spośród zagranicznych właścicieli działających w Polsce firm.