Komisja Europejska chce, aby transgraniczne przenoszenie działalności było prostsze. Ale zarazem bezpieczniejsze dla wierzycieli, pracowników i akcjonariuszy mniejszościowych.
Reguły przenoszenia biznesu do innego państwa członkowskiego UE są w wielu krajach niezgodne z prawem unijnym. Do takiego wniosku doszedł Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 25 października 2017 r. w sprawie Polbud Wykonawstwo (sygn. akt C-106/16). Wskazał, że polski kodeks spółek handlowych w zakresie wykreślania spółek z rejestru w bezprawny sposób ogranicza unijną swobodę przedsiębiorczości.
Unijni sędziowie nie kryją, że co kraj, to problem. W efekcie swoboda pozwalająca na przenoszenie biznesu jest fikcją. Komisja Europejska chce to wreszcie zmienić.