Najważniejszym politykiem świata jest prezydent USA, Europy – kanclerz Niemiec, a wyrocznią w świecie biznesu jest Warren Buffet. A kto jest papieżem współczesnej ekonomii?
Papież jest nieomylny. Z papieżem się nie dyskutuje – wszak „Roma locuta, causa finita” („Rzym przemówił, sprawa skończona”). Ale nie tylko w Kościele możemy znaleźć osoby, które cieszą się niekwestionowanym autorytetem. Występują również w nauce, i to w wielu jej dyscyplinach.
Warto je znać, bo mówią nam sporo o bieżącej dyskusji w danej dziedzinie, jej dominującym nurcie i kierunku, w którym ona podąża. Co prowadzi nas do pytania: kto obecnie jest papieżem ekonomii? Czy jest taki ktoś? I w którą stronę zmierza ona obecnie – zwłaszcza po doświadczeniach globalnego kryzysu finansowego sprzed dekady?