Instytucja finansowa złoży w imieniu przedsiębiorcy wniosek o zarejestrowanie działalności i wystąpi o NIP i REGON. Jednak nie dokona już rejestracji w ZUS.
W czasie kiedy trwały jeszcze prace nad ustawą o CEIDG, klienci niektórych instytucji finansowych zyskali możliwość zakładania działalności gospodarczej przez portal bankowości internetowej. Przy czym dotychczas tego typu usługę świadczyły tylko dwa banki, które podpisały porozumienie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii. Natomiast od 30 kwietnia ustawa o CEIDG (art. 3 ust. 1) pozwoli na to, aby inne banki za pomocą portalu, a także innych zintegrowanych z nim systemów przekazywały dane do CEIDG.
Aby otworzyć działalność poprzez bank, należy jedynie wypełnić wniosek i podpisać dokumenty. Następnie to instytucja finansowa założy profil zaufany, złoży wniosek o zarejestrowanie firmy w CEIDG, a także potwierdzi poprawność zgłoszonych danych i zawnioskuje o numer NIP oraz REGON.
Z usługi mogą skorzystać klienci indywidualni instytucji oraz osoby z nią niezwiązane. Z tym że dla tych drugich proces jest dłuższy (ze względu na konieczność udania się do placówki banku lub zamówienia kuriera w celu podpisania dokumentów i potwierdzenia tożsamości).
– To bardzo wygodne rozwiązanie, które pomaga zaoszczędzić czas. Podobnie pozytywnie należy ocenić coraz częściej oferowane przez instytucje finansowe dodatki do kont, np. umożliwiające sprawdzenie punktów za mandaty, a także składanie niektórych wniosków oraz opłat do ZUS. Ważne jest jednak, żeby przy współpracy z bankami nasza administracja nie odstępowała technologicznie. Czyli, aby nie było zbyt wielu awarii systemów i przerw w dostępie do usług – mówi dr Mariusz Bidziński, wspólnik zarządzający departamentem prawa gospodarczego w kancelarii Chmaj i Wspólnicy.
Mniej przychylnie o nowym sposobie rejestracji wypowiada się mec. Aleksandra Krawczyk. W jej ocenie to bardzo ciekawe rozwiązanie, ale na razie bardzo niedopracowane. Rejestrując firmę przez bank, przedsiębiorca nie może bowiem skorzystać ze wszystkich ułatwień, jeśli rejestruje firmę przez CEIDG. Przykładowo, nie może dokonać pozostałych formalności, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym rejestracji w ZUS, rejestracji podatnika VAT. Nie może też załączyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16) itd. Skorzystanie z tej formy nie jest też dopuszczalne dla cudzoziemców, ani osób, które nie są posiadaczami rachunku bankowego. Nie można będzie też zarejestrować się przez pełnomocnika.
– Plusy omawianego rozwiązania, w postaci dostępu do kreatora wypełnienia wniosku i uzyskania profilu ePUAP oraz możliwości jednoczesnej rejestracji firmy i założenia konta firmowego, wydają się w tym kontekście niewielkie – uważa mec. Aleksandra Krawczyk.
Powstaje pytanie, czy bank będzie przetwarzać przekazywane mu dane również we własnych celach? Doktor Bidziński tłumaczy, że nie. Instytucja finansowa jest jedynie pośrednikiem i stanowi podmiot, który uwiarygadnia wnioskodawcę.