statystyki

Jak pozwać byłego członka zarządu, który wyrządził spółce szkodę?

autor: Anna Borysewicz14.04.2018, 07:30
Jeżeli okaże się, że powództwo nie miało merytorycznych podstaw, a pozwany (były) członek zarządu w następstwie jego wytoczenia poniósł szkodę, to będzie mógł on zaspokoić swoją wierzytelność z mienia ekspowoda.

Jeżeli okaże się, że powództwo nie miało merytorycznych podstaw, a pozwany (były) członek zarządu w następstwie jego wytoczenia poniósł szkodę, to będzie mógł on zaspokoić swoją wierzytelność z mienia ekspowoda.źródło: ShutterStock

Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością chce sporządzić pozew o naprawienie szkody poniesionej przez spółkę, a spowodowanej przez byłego członka jej zarządu. W jaki sposób ma to zrobić?

Jeżeli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: sp. z o.o.) doznała szkody spowodowanej zachowaniem (działaniem bądź zaniechaniem) byłego członka jej zarządu, to może – działając czy to przez radę nadzorczą, czy pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia udziałowców – żądać jej naprawienia. Jeżeli jednak sp. z o.o. nie uczyni tego w ciągu roku od daty ujawnienia (a nie – dokonania) czynu wyrządzającego jej szkodę, wówczas inicjatywa w tym zakresie fakultatywnie przechodzi na wspólnika ww. spółki. Na taką możliwość wskazuje art. 295 par. 1 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.). Zatem w sytuacji, w której powództwo zostanie wytoczone przez jednego z udziałowców, zarówno sp. z o.o., jak i pozostali wspólnicy utracą możliwość założenia sprawy o naprawienie tej samej szkody przeciwko temu samemu pozwanemu eksczłonkowi zarządu.

Kto ma prawo

Istotne jest, że uprawnienie do wniesienia przedmiotowego pozwu nie przysługuje temu udziałowcowi, przeciwko któremu – co najmniej w dacie zainicjowania owej sprawy – spółka z o.o. dysponowała prawomocnym wyrokiem o jego wyłączeniu z tej spółki. Podkreślić ponadto trzeba, że gdy wyrok w sprawie wyłączenia powoda – wspólnika uprawomocnił się już w toku procesu o odszkodowanie z art. 295 par. 1 k.s.h., udziałowiec traci również legitymację czynną do udziału w dalszym postępowaniu przeciwko członkowi zarządu sp. z o.o. Tak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 23 lutego 2005 r., sygn. akt III CZP 89/04. Jeżeli zdarzy się tak, że udziałowiec w trakcie opisanego procesu utraci status wspólnika, a oprócz niego w spółce są jeszcze inni udziałowcy, to wtedy – na wniosek dotychczasowego powoda – sąd zawiadomi o zawisłej sprawie wskazaną przez niego osobę, tzn. wybranego przez niego innego wspólnika. Ten ostatni z kolei w ciągu dwóch tygodni od doręczenia mu zawiadomienia będzie uprawniony do wstąpienia do postępowania jako powód. Będzie on wówczas występował obok tego wnoszącego pozew, zatem po stronie powoda staną dwie osoby. Natomiast za zgodą dotychczasowego powoda i pozwanego eksczłonka zarządu, nowy udziałowiec będzie mógł wstąpić w miejsce poprzedniego wspólnika. Dotychczasowy powód zostanie wtedy zwolniony od dalszej partycypacji w postępowaniu. Pozwany były członek zarządu, który zaakceptuje tę zmianę po stronie powoda, będzie mógł się z kolei domagać od tego poprzedniego udziałowca dotychczasowych kosztów procesu. Na zgłoszenie zaś owego żądania sądowi ma dwa tygodnie od daty wyrażenia aprobaty na ww. zmianę.

Uchwała wspólników sp. z o.o. w sprawie wytoczenia powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej spółce przez członka jej zarządu nie musi być dołączona do pozwu. Dopuszczalne jest jej przedłożenie w sądzie już w trakcie procesu, ale nie później niż do zamknięcia rozprawy w sądzie odwoławczym, czyli w sądzie II instancji. Jeżeli przedmiotowa uchwała nie znajdzie się w aktach sprawy w ww. czasie, to pozew zostanie oddalony. Pogląd ten znajduje odzwierciedlenie w wyroku SN z 15 kwietnia 2015 r., sygn. akt IV CSK 417/14.


Pozostało 78% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane