Jeśli ktoś przyjmuje od swojego biznesowego partnera kilkadziesiąt przelewów tytułem pożyczki, nie powinien dziwić się, że oczekuje zwrotu środków.
Uznał tak Sąd Apelacyjny w Warszawie. Znaczenie tytułu przelewu bankowego dla oceny tego, do zawarcia jakiej umowy doszło, często bywa przedmiotem analiz w trakcie postępowań. Jednoznaczne wyroki sądów apelacyjnych nadal jednak należą do rzadkości. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że właśnie orzeczenie stołecznych sędziów będzie często przywoływane przez niższe instancje.
Spółka znajomych