53 – tyle poprawek wniósł Senat do pakietu pięciu ustaw składających się na tzw. Konstytucję biznesu, czyli podstawowe akty prawne określające relacje pomiędzy przedsiębiorcami a administracją publiczną.

Przytłaczająca większość to korekty redakcyjne. Istotna poprawka jest jedna. Senatorowie chcą, by biuro rzecznika małych i średnich przedsiębiorców – nowej instytucji stojącej na straży praw prowadzących działalność gospodarczą – ulokowane było poza Warszawą.
Najważniejsza z ustaw pakietu to Prawo przedsiębiorców. Zastąpi ono obowiązującą od 2004 r. ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.). Premier Mateusz Morawiecki, gdy prezentował niespełna półtora roku temu założenia ustawy, podkreślał znaczenie ogólnych zasad („co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, rozstrzyganie wątpliwości faktycznych na jego korzyść). Twierdził, że chciałby, aby były one umieszczone w każdym z urzędów obok instrukcji przeciwpożarowej.
Ustawa to jednak także bardzo konkretne ułatwienia dla początkujących. Osoby, które zarabiają po kilkaset złotych miesięcznie (np. na wyprzedaży garażowej lub sprzedając sezonowo warzywa), nie będą musiały rejestrować działalności gospodarczej. A rozpoczynający biznes przez pół roku nie będą musieli odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne. Niektórzy senatorowie uważali, że należy także znieść obowiązek płacenia składki zdrowotnej. Temu rząd jednak był przeciwny. Przekonał większość parlamentarzystów, że ten wydatek powinien być po stronie przedsiębiorców. A zniesienie obowiązku ubezpieczeniowego w ogóle byłoby ryzykowne dla samych obywateli.
Na Konstytucję biznesu poza Prawem przedsiębiorców i ustawą o rzeczniku małych i średnich przedsiębiorców składają się ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP oraz ustawa – Przepisy wprowadzające.
Etap legislacyjny
Po poprawkach Senatu