Ułatwienia w konkursach na środki unijne mają zwiększyć poziom inwestycji.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zmienia regulamin konkursu Badanie na Rynek, w ramach którego jest gotowa wspomóc sektor małych i średnich przedsiębiorstw kwotą 1,25 mld zł. Chodzi o wsparcie we wprowadzeniu innowacji, będących owocem prac badawczo-rozwojowych. Cel zmian: ułatwienie firmom sięgnięcia po dofinansowanie. W poprzednich edycjach nie udawało się rozprowadzić całej dostępnej kwoty, przeznaczonej dla przedsiębiorców.
Na czym polegają zmiany? Dotychczas badania – jeśli nie były prowadzone przez firmę – musiały zostać zlecone. Zgodnie z nowym regulaminem wyniki badań będzie można także kupić. PAPR zastrzega jednak, że muszą one być kluczowe dla wdrażania produktu lub usługi. Ponadto technologie zakupione będą słabiej punktowane.
Druga zmiana polega na obniżeniu minimalnej wartości projektu. To istotne dla średnich firm. Dotychczas obowiązywało je minimum na poziomie 10 mln zł. Teraz średnie przedsiębiorstwa zostaną zrównane z segmentem mikro i małych firm, gdzie minimalna wartość projektu to 5 mln zł. Górna wartość nie zmieniła się i dla wszystkich rodzajów przedsiębiorców jest taka sama: 50 mln euro.
MIKROINWESTYCJE / Dziennik Gazeta Prawna
Nowy konkurs potrwa do 5 grudnia. W jego ramach można uzyskać maksymalnie 20 mln zł dofinansowania. Badania wsparte z pieniędzy unijnych muszą skutkować wprowadzeniem na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów. Wnioski będzie można składać od 20 marca. 500 mln zł wyodrębniono na podmioty ulokowane w średnich miastach.
Projekt ma się przyczynić do zwiększenia skali inwestycji wśród mniejszych firm. Najnowsze dostępne dane GUS za 2016 r. pokazują, że poziom inwestycji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach spadł w stosunku do roku 2015 średnio o 25 proc.
Zachęcać do inwestycji będzie także Bank Gospodarstwa Krajowego – z kolejną edycją kredytu technologicznego. Zarezerwował na nią 550 mln zł. BGK może zrefundować do 70 proc. kosztów kwalifikowanych. Maksymalny próg to 6 mln zł. O wysokości refundacji decyduje wielkość przedsiębiorcy i miejsce realizacji inwestycji. Dofinansowanie może dotyczyć kredytów z 18 banków współpracujących z BGK.
Od 2015 r. zostały przeprowadzone trzy nabory wniosków o dofinansowanie. Do tej pory promesę premii technologicznej uzyskały 472 projekty, na łączną kwotę 1,7 mld zł. Jednym z przykładów wykorzystania dofinansowania jest firma Vigo System, która wysłała swoje detektory podczerwieni na Marsa, wraz z łazikiem Curiosity.