Te priorytety rządu - jak wymieniał Chlebowski dziś na konferencji prasowej - to wykorzystanie środków UE, obniżka podatków, inwestycje infrastrukturalne, rewaloryzacja świadczeń społecznych i zapowiadane podwyżki dla nauczycieli.

"Bez wątpienia pewne priorytety zapisane w budżecie będą zachowane i realizowane" - podkreślił szef klubu PO.

Chlebowski zaapelował też do klubów parlamentarnych i partii politycznych o "merytoryczną i uczciwą" debatę o kwestiach dotyczących gospodarki i kondycji finansów publicznych.

Pakiet ustaw ma być "instrumentarium" na wypadek potrzeby znacznego zwiększenia wydatków budżetowych

Szef klubu PO poinformował, że rząd dziś zajmował się pakietem ustaw, który ma być "instrumentarium" na wypadek potrzeby znacznego zwiększenia wydatków budżetowych. Rząd wysłuchał informacji o aktualnej sytuacji gospodarczej w Polsce i Europie; zajął się też trzema projektami nowelizacji ustaw, przygotowanymi przez Ministerstwo Finansów.

Projekt zmian w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje podniesienie z 50 tys. euro do 100 tys. euro limitu tzw. ulgi inwestycyjnej, czyli jednorazowej amortyzacji. Projekt nowelizacji ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego przewiduje, że bank ten będzie nadzorowany przez ministra finansów. Bank będzie mógł udzielać rządowych gwarancji i poręczeń w ramach zaakceptowanych przez rząd programów społeczno-gospodarczych.

Proponowana zmiana w ustawie o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne ma za zadanie ułatwić mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim firmom dostęp do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów. Pomocy ma udzielać BGK.

"To bardzo ważne projekty ustaw, które mają wspierać polską gospodarkę i polskich przedsiębiorców" - ocenił Chlebowski.

"Nie ma mowy, aby zmniejszać wydatki na budowę dróg i autostrad"

Szef klubu PO oświadczył, że nie ma "nadzwyczajnej dziury budżetowej". Jak dodał, "nie ma mowy, aby zmniejszać wydatki na budowę dróg i autostrad". "To dla nas absolutny priorytet, to działania, które wspomagają polską gospodarkę" - podkreślił.

Chlebowski oświadczył również, że "nie ma mowy, aby ciąć wydatki prorozwojowe". "Jeżeli trzeba szukać oszczędności, to wszędzie, ale nie na wydatkach prorozwojowych" - dodał.