Kto i ile zapłaci teraz za usługi wodne?

autor: Bartosz Draniewicz16.01.2018, 08:30; Aktualizacja: 16.01.2018, 08:54
Trzecia przyczyna większych obciążeń to wprowadzenie opłat za niektóre kategorie aktywności, które do tej pory w ogóle nie były przedmiotem opłat za korzystanie ze środowiska. Chodzi tutaj głównie o opłaty za deszczówkę oraz za utratę naturalnej retencji.

Trzecia przyczyna większych obciążeń to wprowadzenie opłat za niektóre kategorie aktywności, które do tej pory w ogóle nie były przedmiotem opłat za korzystanie ze środowiska. Chodzi tutaj głównie o opłaty za deszczówkę oraz za utratę naturalnej retencji.źródło: ShutterStock

Od stycznia obowiązują nowe stawki opłat za usługi wodne i za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Ich wysokość określają rozporządzenia opublikowane 30 grudnia 2017 r., na dwa dni przed wejściem nowego prawa wodnego. Analiza wskazuje, że rzeczywiście wiele grup przedsiębiorców zapłaci więcej. Przy czym można wskazać trzy główne powody, dlaczego tak się stanie: wprowadzenie dodatkowej wysokiej opłaty stałej, likwidacja ulg i wprowadzenie opłat na niektóre rodzaje usług, które do tej pory nie były nimi objęte. Zwolnienia stracili np. hodowcy ryb, elektrownie wodne, rolnicy nawadniający pola wodami powierzchniowymi. Pojawiły się nowe kategorie opłat, m.in. za deszczówkę i zmniejszenie retencji. Więcej zapłacą też prowadzący porty, przystanie i mariny.

PROBLEM: Od 1 stycznia tego roku obowiązują nowe stawki opłat, na podstawie których będą wystawiane rachunki za usługi wodne i za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, a także określana wysokość tzw. opłat podwyższonych. Ich wysokość określają rozporządzenia opublikowane 30 grudnia 2017 r., a więc tuż przed wejściem nowego prawa wodnego. Najważniejsze z nich z punktu widzenia kręgu adresatów oraz wielkości należności jest rozporządzenie, które ustanawia stawki za pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi (tzw. rozporządzenie opłatowe). [RAMKA] Ma ono realizować zasadę z art. 9 dyrektywy 2000/60/WE z 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.Urz. WE z 2000 r. L 327, s. 1), stanowiącą, że gospodarowanie wodami powinno być realizowane na zasadzie zwrotu kosztów usług wodnych. Analiza ich wysokości wskazuje, że rzeczywiście wiele grup przedsiębiorców więcej zapłaci za wodę. Przy czym można wyróżnić trzy podstawowe powody, dlaczego tak się stanie: wprowadzenie opłat stałych, likwidacja ulg i wprowadzenie opłat na usługi, które do tej pory nie były nimi objęte.

Gdzie szukać stawek na 2018 rok

1 stycznia 2018 r. weszły w życie trzy rozporządzenia, opublikowane w Dzienniku Ustaw z 30 grudnia 2017 r., a dotyczące opłat i opłat rocznych, które będą ponoszone na podstawie ustawy z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U poz. 1566; dalej: p.w.). Są to:

● rozporządzenie Rady Ministrów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U. poz. 2502; dalej: rozporządzenia opłatowe);

● rozporządzenie Rady Ministrów z 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (Dz.U. poz. 2501);

● rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (Dz.U. poz. 2496).

DODATKOWA OPŁATA STAŁA

Opłaty za usługi wodne składają się od 1 stycznia 2018 r. co do zasady z dwóch składowych: opłaty stałej i zmiennej. Jak wynika z naszej analizy, stawki opłaty zmiennej w większości przypadków nie wzrosną. Jednak firmy zapłacą więcej, bo o dodatkowym koszcie dla firm zadecyduje opłata stała, której do tej pory nie było. A ta może mocno uderzyć po kieszeni.

Opłaty zmienne

Porównanie stawek, które obowiązywałyby w 2018 r., gdyby nadal były stosowane przepisy ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.), ze stawkami z opublikowanego rozporządzenia opłatowego wskazuje, że są one w wielu wypadkach takie same.

Jednostkowe stawki opłat w formie opłaty zmiennej, w zależności od ilości pobieranych wód, w ramach pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego są określone w par. 5 ust. 1 rozporządzenia opłatowego. Ujęto je aż w 41 kategoriach. Wszystkich nie sposób tutaj przywoływać. Przykładowo stawki wynoszą:

● za wodę do celów produkcji wyrobów tekstylnych:

a) 0,115 zł za 1 m sześc. pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m sześc. pobranych wód powierzchniowych;

● za wodę do celów produkcji odzieży:

a) 0,115 zł za 1 m sześc. pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m sześc. pobranych wód powierzchniowych.


Pozostało 72% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane