Większość funduszy inwestujących na GPW skorzystała z odbicia, które rozpoczęło się w pierwszej połowie lipca. Na 52 fundusze tego typu jedynie dwa należące do TFI Allianz zanotowały ujemną stopę zwrotu. To Allianz Akcji Plus i Allianz Budownictwo 2012 (strata 1,94 proc. i 5,32 proc., a WIG zyskał w ubiegłym miesiącu 15,9 proc.).

Wśród funduszy akcji polskich najlepiej wypadł za to KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (+17,91 proc.). Drugie miejsce pod względem stóp zwrotu zajął Aviva Investors Polskich Akcji (+15,91 proc.).

Fundusze zwycięzcy lipcowego rankingu znalazły się blisko liderów wśród funduszy krajowych. AIG Akcji FIO zarobił 14,39 proc., a AIG MiŚ Spółek FIO 13,77 proc.

Z uwagi na silny wzrost wartości złotego – ponad 8 proc. w relacji do dolara – słabo zaprezentowały się fundusze zagraniczne. Akcyjne, licząc w naszej walucie, dały zarobić średnio mniej niż 3 proc., a dłużne przyniosły niewielką stratę.

Wśród akcyjnych funduszy zagranicznych wycenianych w złotych najwyższą stopę zwrotu zanotował Skarbiec Akcji Nowej Europy, który zyskał 15,31 proc. Najgorzej wypadł PKO/CS Małych Spółek Japońskich – stracił 6,64 proc.

Krzysztof Stępień, główny ekonomista Expandera, ocenia, że skokowy wzrost notowań na GPW od połowy lipca powoduje, że w krótkim terminie zwiększa się ryzyko wystąpienia silniejszej korekty. Wyceny akcji na większości rynków dotarły do poziomów, które odzwierciedlają nadzieje na coraz szybszy wzrost gospodarczy i w efekcie systematyczną poprawę wyników spółek.

– Optymistyczna atmosfera zaczyna skutkować podnoszeniem prognoz. To zjawisko zapewne będzie się nasilać, zawieszając coraz wyżej poprzeczkę do przeskoczenia. Stopniowo będzie to tworzyć warunki do większej ostrożności przy kupnie akcji, a potem zapewne do korekty notowań – mówi Krzysztof Stępień.

Najlepsze wyniki inwestycyjne w rankingu osiągnęło AIG TFI (173 pkt), głównie dzięki wynikom AIG Akcji Nowa Europa i AIG Obligacji FIO. Najsłabiej wypadł PKO TFI (-198 pkt), m.in. z powodu wyników PKO/CS Małych Spółek Japońskich oraz PKO/CS Japońskiego Rynku Akcji.

ROCZNY RANKING TFI

Od sierpnia, poza rankingiem miesięcznym, Expander będzie przygotowywał również roczny ranking TFI, w którym o miejscu decydować będzie suma punktów uzyskanych w ostatnich 12 rankingach.

W pierwszym rankingu rocznym najlepiej wypadło BZ WBK AIB TFI zarządzające funduszami Arka (517 pkt). Miejsca drugie i trzecie zajęły odpowiednio Idea TFI (259 pkt) oraz ING TFI (224 pkt). Biorąc pod uwagę wyniki w rankingach za ostatnie 12 miesięcy, na ostatnim miejscu znalazło się TFI PZU (-416 pkt).

ZAŁOŻENIA RANKINGU GP I EXPANDERA

W rankingu oceniamy wyniki wszystkich funduszy zarządzanych przez dane TFI. Fundusze, które uzyskały wyniki powyżej mediany stóp zwrotu dla danej grupy, uzyskują punkty dodatnie (im lepszy wynik, tym więcej punktów). W przypadku osiągnięcia wyników poniżej mediany przydzielane są punkty ujemne.