Brexit to wciąż niewiadoma. Mimo przejścia do drugiego etapu negocjacji, Bruksela i Londyn wciąż nie ustaliły warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (UE). Proces ten powinien zakończyć się w ciągu 2 lat od uruchomienia procedury wyjścia, a więc do 29 marca 2019 roku. Czasu pozostało niewiele, a ewentualne przedłużenie rozmów o kolejne 2 lata wymaga jednomyślnej zgody Rady Europejskiej. Jednakże, nawet jeśli nie dojdzie do ich przedłużenia, członkostwo Wielkiej Brytanii i tak automatycznie wygaśnie.Efekty brexitu będzie odczuwać rzesza inwestorów z UE, w tym inwestorów polskich, którzy zdecydowali się zaangażować swój kapitał w Wielkiej Brytanii. Dodatkowe koszty i ewentualne szkody, jakie będą musieli ponieść, są trudne do oszacowania.