Zaliczki dla przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych są nadal trudno osiągalne. Ministerstwo Finansów negatywnie zaopiniowało nowelę rozporządzenia w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych. To właśnie ten akt ma wprowadzić możliwość korzystania przez firmy z zaliczek.

Brak zaliczek dla firm stawia także pod znakiem zapytania wykonanie planu wydatków środków unijnych w 2009 roku. Według niego, do do beneficjentów ma trafić w tym roku 16,8 mld zł.

- Plan opiera się na założeniu, że firmy mogą korzystać z zaliczek - mówi GP wysoki rangą urzędnik resortu rozwoju regionalnego.

Zaliczki dla przedsiębiorców są ważnym elementem ogłoszonego w lipcu przez rząd Donalda Tuska planu ratowania polskiej gospodarki przed kryzysem. Miały one pozwolić firmom, które chcą realizować inwestycje przy udziale funduszy unijnych, uwolnić się od konieczności sięgania po kredyty.

Jak twierdzą nasi rozmówcy, resort finansów nie przedstawił żadnej merytorycznej argumentacji swojego sprzeciwu wobec zaliczek. Ograniczył się tylko do stwierdzenie, że taki krok jego zdaniem jest bezzasadny.

W sprawie zaliczek jutro odbędzie się spotkanie między przedstawicielami MF a MRR.