Walne zgromadzenie i rada nadzorcza spółki Murapol S.A. w dniu 28 listopada 2017 r. dokonały zmian w składzie jej organów statutowych.Zmiany dotyczące zmian w zarządzie wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2018 r. Ponadto rozpoczęto proces rekrutacji członka zarządu d.s. finansowych. Nowy skład zarządu oraz rady nadzorczej Murapol S.A. to pierwszy etap w procesie przygotowania spółki do procesu IPO na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

  • Michał Sapota, dotychczasowy prezes zarządu Murapol S.A. wejdzie w skład rady nadzorczej Murapol S.A.
  • Nikodem Iskra obejmie stanowisko prezesa zarządu spółki Murapol S.A., w której dotychczas pełnił funkcję wiceprezesa zarządu.
  • do zarządu Murapol S.A. dołączy dr Iwona Sroka, która obejmie stanowisko członka zarządu spółki odpowiedzialnego za obszar komunikacji strategicznej i relacji inwestorskich.

Ponadto do składu rady nadzorczej wszedł Artur Ryba, absolwent AGH w Katowicach, finansista o bogatym doświadczeniu zawodowym, w ostatnich latach dyrektor d.s. inwestycji kapitałowych i strategii w grupie kapitałowej Farmacol S.A.

Michał Sapota, z pozycji członka organu nadzorczego, będzie kontynuował swoją misję rozwoju firmy – będzie bowiem zaangażowany w wyznaczanie strategicznych kierunków rozwoju Grupy Murapol. Jest osobą z ogromnym doświadczeniem i zasługami dla wypracowanej przez spółkę pozycji rynkowej. Z Grupą Murapol związany od 2009 roku, przez pierwsze 5 lat jako wiceprezes zarządu Murapol S.A., a od 2014 r. na stanowisku prezesa zarządu tej spółki. Od 2016 r. pełni także funkcję prezesa zarządu Abadon Real Estate S.A., spółki której akcje są notowane na rynku głównym GPW. W maju br. został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Awbud S.A., grupy budowlanej należącej do holdingu Murapol, również spółki giełdowej. Od lipca 2017 r. pełni także funkcję członka rady nadzorczej Skarbiec Holding S.A. oraz wiceprezesa zarządu Widzew Łódź S.A., którego większościowym akcjonariuszem jest Murapol S.A. Z wykształcenia pedagog, z zamiłowania finansista. Doświadczenie w finansach zdobywał m.in w firmie audytorskiej Ernst&Young. Jako prezes zarządów Murapol S.A. oraz Abadon Real Estate S.A. koordynuje wszystkie procesy zachodzące w Grupie Murapol. Z pozycji rady nadzorczej będzie nadal aktywnie wspierał zarząd spółki w rozwoju i optymalizacji jej działalności.

- Po 9 latach w zarządzie Murapolu chcę zaangażować się w jego rozwój z nieco innej pozycji. Zamiast działać stricte operacyjnie, chcę skupić się na wyznaczaniu kierunków rozwoju, z uwzględnieniem wszystkich pojawiających się okazji rynkowych dla firm z takim potencjałem. Myślę, że obecna, silna pozycja rynkowa Murapolu we wszystkich segmentach jego działalności, skłania do wyznaczania kolejnych celów, które nadal będą stawiały tę organizację w awangardzie polskiego rynku deweleporskiego – mówi Michał Sapota.

Nikodem Iskra jest związany z Grupą Murapol od 10 lat. W pierwszych latach zajmował stanowisko szefa pionu prawnego i prokurenta. W 2013 roku został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Murapol S.A. Od 2016 r. pełni także funkcję wiceprezesa zarządu Abadon Real Estate S.A. Od 2017 roku zasiada także w radzie nadzorczej Instal Lublin Sp. z o.o. Od sierpnia do października 2017 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Awbud S.A. spółki notowanej na GPW w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2009 roku uzyskał tytuł radcy prawnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywał w wiodących kancelariach prawnych na Śląsku. W spółce Murapol S.A. dotychczas odpowiadał za kluczowe obszary działalności operacyjnej związanej z przebiegiem procesów deweloperskich.

Objęcie stanowiska prezesa zarządu Murapol S.A. traktuję jako duże wyzwanie, zwłaszcza że jesteśmy w przededniu strategicznych decyzji dotyczących dalszego rozwoju Grupy. Cieszę się, że akcjonariusze obdarzyli mnie zaufaniem i docenili wkład jaki wniosłem w dotychczasowy wzrost holdingu. Do tej pory byłem zaangażowany głównie w koordynowanie działalności wykonawczej Grupy. Teraz moja rola będzie sprowadzała się do bardziej holistycznego zarządzania wszystkimi segmentami działalności holdingu. Cieszę się, że miałem okazję współpracować z tak skutecznym i wizjonerskim menadżerem jak Michał Sapota i jestem pewien, że nasza współpraca w relacji zarząd – rada nadzorcza, będzie równie owocna. – mówi Nikodem Iskra wiceprezes zarządu Murapol S.A.

Z dniem 1 stycznia 2018 roku do składu zarządu Murapol S.A. dołączy dr Iwona Sroka, która obejmie stanowisko członka zarządu spółki. Pani dr Iwona Sroka będzie odpowiedzialna za obszar komunikacji strategicznej i relacji inwestorskich Murapol S.A. oraz proces przygotowania spółki do wejścia na warszawski parkiet.

Dr Iwona Sroka posiada wysokie kwalifikacje i ogromne doświadczenie na rynku kapitałowym – w ostatnich latach (2009 – 2017), jako prezes GK KDPW odpowiedzialna była za realizację najważniejszych projektów rozwojowych spółki, dostosowując w tym obszarze polski rynek finansowym do konkurencji i standardów międzynarodowych, w tym do wymogów wynikających z regulacji Unii Europejskiej, co było efektem konsekwentnie realizowanej od 2009 roku strategii, zaprojektowanej przez Zarząd pod jej nadzorem. Iwonę Sroka jako prezes GK KDPW wprowadziła szereg zmian systemowych w spółce, w wyniku których mamy w Polsce unikatową i najbardziej rozwiniętą infrastrukturę post-transakcyjną w całym regionie Europy Środkowo – Wschodniej, a GK KDPW świadczy już swoje usługi poza Polską, dla klientów w krajach UE. Dr Iwona Sroka jest Inicjatorką i pomysłodawczynią Kongresu Rynku Kapitałowego – dorocznego spotkania teoretyków i praktyków rynku kapitałowego oraz uznanym ekspertem na rynku finansowym. Pani Iwona Sroka jest uhonorowana licznymi wyróżnieniami z czego najważniejsze to: „Filar Rynku Kapitałowego” (Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych), statuetka „Byki i Niedźwiedzie” za szczególny wkład w rozwój polskiego rynku kapitałowego (Gazeta Giełdy Parkiet), „TOP20 Menedżerowie na czas kryzysu” (WPROST), „50 Najbardziej Wpływowych Kobiet w Polsce” (Home & Market), „Najważniejsi Menedżerowie w Finansach” (Gazeta Finansowa) i wiele innych. W 2017 roku Pani Iwona Sroka znalazła się na liście 1000. najbardziej wpływowych ludzi w światowej infrastrukturze rynków finansowych wg. wydawnictwa Patricka L. Young "The World's Most Influential People In Market Structure".

- Ciekawi mnie jak z perspektywy emitenta w praktyce wygląda polski rynek kapitałowy – za chwilę tego właśnie doświadczę. W Murapol S.A powierzono mi zadania związane z procesem IPO oraz efektywną komunikacją grupy. Pragnę także podkreślić, że będąc jednocześnie w radzie nadzorczej Skarbiec TFI, którego Murapol jest mniejszościowym akcjonariuszem, będę stała na straży właściwych relacji korporacyjnych i profesjonalizmu – mówi Iwona Sroka.

Grupa Murapol należy do czołówki polskich firm deweloperskich, z roku na rok pobijając własne, będące jednocześnie rynkowymi, rekordy sprzedaży mieszkań. Holding posiada najbardziej zdywersyfikowaną geograficznie mapę inwestycji spośród wszystkich deweloperów aktywnych na polskim rynku mieszkaniowym oraz jeden z największe portfeli projektów w przygotowaniu. W ciągu swojej dotychczasowej działalności Murapol S.A. zrealizował blisko 100 inwestycji, w których powstało około 8,5 tys. lokali zamieszkałych przez ponad 25 tys. osób, a na najbliższe 3 lata w potwierdzonych umowami zakupów gruntów planach ma budowę kilkunastu tysięcy kolejnych mieszkań i lokali. Chcąc utrzymać dotychczasowe tempo wzrostu, Grupa wychodzi z aktywnością także na rynki zagraniczne. Strategia holdingu zakłada zbudowanie organizacji o zasięgu międzynarodowym, czego wyrazem są pierwsze projekty w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

- Grupa Murapol jest obecnie liderem polskiego rynku mieszkaniowego, coraz odważniej wchodzącym także do innych krajów europejskich. Uznaliśmy, że jest to dobry czas, aby takim dorobkiem i pozycją rynkową oraz perspektywami wzrostu podzielić się z inwestorami. Przygotowując się do tego jakże ważnego kroku rozpoczęliśmy proces zmian korporacyjnych, które pozwolą na kontynuowanie budowy unikatowej organizacji dewelopersko - finansowej. – mówi Wiesław Cholewa przewodniczący rady nadzorczej Murapol S.A.

W ciągu trzech kwartałów 2017 roku Grupa zakontraktowała blisko 2,5 tys. lokali, poprawiając o 21 proc. wynik wypracowany w analogicznym okresie ubiegłego roku, obecne wyniki sprzedaży w 4Q 2017 wskazują, że tempo sprzedaży jeszcze wzrośnie. Murapol posiada najbardziej zdywersyfikowaną geograficznie mapę inwestycji spośród wszystkich deweloperów aktywnych na polskim rynku mieszkaniowym. Obecnie Grupa działa w 14 miastach Polski, a w 3 kolejnych przygotowuje inwestycje. Na koniec trzeciego kwartału 2017 roku Grupa realizowała projekty inwestycyjne obejmujące budowę 168 tys. mkw. powierzchni użytkowej mieszkań, wobec 86 tys. mkw. rok wcześniej. Murapol posiada jeden z największych na rynku portfeli projektów w przygotowaniu, który na dzień 30.09.2017 r. wynosił 1,1 mln mkw. PUM. Taka baza przygotowywanych inwestycji zapewnia Grupie działalność na najbliższe 5-6 lat.

Strategiczne znaczenie w systematycznym rozwoju Murapolu ma jego unikatowy model biznesowy, zakładający koncentrację wewnątrz holdingu wszystkich kompetencji niezbędnych do realizacji projektów z zakresu budownictwa wielorodzinnego. Podmioty odpowiadające za poszczególne etapy inwestycji nieruchomościowych zostały skupione wokół spółki Abadon Real Estate. Jednak dzisiaj Grupa Murapol to nie tylko projekty mieszkaniowe. Przejęcie w pierwszej połowie br. grupy budowlanej Awbud, pozwoliło holdingowi poszerzyć zakres realizowanych inwestycji o segment budownictwa przemysłowego, ekologii i energetyki. Dzięki tak skonstruowanej ofercie obszaru doradczo-wykonawczego, holding odpowiada na potrzeby inwestorów, także zewnętrznych, zainteresowanych realizacją różnego typu projektów nieruchomościowych w Polsce.

W ramach trzeciego segmentu działalności – inwestycyjnego, Grupa Murapol tworzy produkty inwestycyjne, oparte o realizowane projekty nieruchomościowe. Murapol, we współpracy z wiodącymi polskimi TFI, organizuje fundusze inwestycyjne zamknięte, których certyfikaty inwestycyjne stanowią atrakcyjną formę lokowania nadwyżek finansowych dla inwestorów zainteresowanych stabilnymi dochodami z rynku nieruchomości. Obecnie Grupa współorganizuje pięć FIZAN-ów, szósty jest w trakcie powstawania. Do końca roku aktywa od zewnętrznych inwestorów w ww. produktach sięgną 400 mln zł. Kolejne 200 mln zł zostanie pozyskane w ciągu dwóch lat w ramach Murapol HRE FIZAN - funduszu współtworzonego z Saturn TFI.

W czerwcu br. Murapol S.A. nabył 32,99 proc. akcji spółki Skarbiec Holding S.A. – właściciela jednego z najdłużej działających i najbardziej rozpoznawalnych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce - Skarbiec TFI. Zaangażowanie kapitałowe Murapolu w Skarbiec Holding stanowi kontynuację procesu wydzielania i rozwoju trzech podstawowych segmentów działalności Grupy i wesprze dalszy rozwój jej obszaru inwestycyjnego.

Obecnie akcjonariuszami Murapol S.A. są, bezpośrednio i pośrednio, osoby fizyczne, tj. Michał Dziuda, Wiesław Cholewa oraz Leszek Kołodziej, a także członkowie organów spółki: Michał Sapota i Nikodem Iskra. W niedalekiej przyszłości spółka skieruje swe kroki na Główny Rynek giełdy warszawskiej, a już teraz jest emitentem papierów dłużnych notowanych na rynku Catalyst. W 2016 roku Grupa Murapol wypracowała blisko 126 mln zł zysku netto.