Rada Nadzorcza Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) podjęła w poniedziałek uchwałę o odwołaniu dr Iwony Sroki ze stanowiska prezesa zarządu KDPW - poinformowano w komunikacie przekazanym w poniedziałek PAP.

Rada podjęła także uchwałę o oddelegowaniu dr. Pawła Góreckiego – przewodniczącego Rady Nadzorczej - do wykonywania czynności prezesa zarządu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące - podano w komunikacie KDPW.

Ponadto Rada - jak czytamy - podjęła uchwałę o wszczęciu i przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego w celu wyłonienia kandydata na prezesa zarządu spółki.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest centralnym depozytem papierów wartościowych, instytucją odpowiedzialną za prowadzenie i nadzorowanie systemu rejestracji papierów wartościowych oraz systemu rozrachunku transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi.

Reklama

Według komunikatu Iwona Sroka pełniła funkcję prezesa zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nieprzerwanie od 2009 roku.

"Odpowiedzialna była za realizację najważniejszych projektów rozwojowych spółki, dostosowując w tym obszarze polski rynek finansowy do konkurencji i standardów międzynarodowych, w tym do wymogów wynikających z regulacji Unii Europejskiej, co było efektem konsekwentnie realizowanej od 2009 roku strategii, zaprojektowanej przez Zarząd pod jej nadzorem. Dzięki temu Grupa KDPW może poszczycić się najlepiej rozwiniętą paletą usług post-transakcyjnych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, dorównując w wielu aspektach instytucjom depozytowo-rozliczeniowym największych rynków finansowych w Europie" - podkreślono w komunikacie.

Iwona Sroka - jako dodano - jest inicjatorką i pomysłodawczynią Kongresu Rynku Kapitałowego – dorocznego spotkania teoretyków i praktyków rynku kapitałowego, organizowanego przez KDPW, KDPW_CCP oraz Uniwersytet Warszawski. "Głównym założeniem Kongresu jest upowszechnianie wśród kadry naukowej i środowiska akademickiego specjalistycznej wiedzy o polskim rynku kapitałowym i perspektywach jego rozwoju oraz współpraca na linii środowisko naukowe - biznes" - wskazano.