Własne centrum badawczo-rozwojowe to duże ułatwienie dla firm, które stawiają na nowatorskie rozwiązania. Taka inwestycja wiąże się jednak z niemałymi wydatkami. Na szczęście polscy przedsiębiorcy po raz kolejny mają szansę zdobyć na ten cel unijne dofinansowanie.Tworzenie i rozwój centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologię i inną niezbędną infrastrukturę mające prowadzić do powstania innowacyjnych produktów i usług – to główny cel działania 2.1 programu Inteligentny Rozwój (Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw). Możliwe jest w nim również dofinansowanie zakupu nieruchomości, robót i materiałów budowlanych, a także zakupu wiedzy technicznej i doradztwa niezbędnych do realizacji projektu oraz materiałów i produktów potrzebnych do przeprowadzenia prac badawczo–rozwojowych.