Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw jest w Polsce hamowany i dlatego firmy coraz częściej apelują: „uwolnić biznes!”. Pod takim hasłem 18-20 października odbędzie się siódma edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. Kongres to trzy dni sesji, warsztatów, spotkań i wydarzeń towarzyszących, podczas których przedsiębiorcy mogą całkiem za darmo zdobyć wiedzę niezbędną do prowadzenia firmy. Wystarczy zarejestrować się na stronie www.ekmsp.eu.

To właśnie małe i średnie firmy generują 50 proc. PKB i tworzą ponad 70 proc. miejsc pracy. Ponadto współutrzymują ZUS i wydatnie dokładają się do programu 500+. I to wszystko pomimo szeregu utrudnień - nie tylko fiskalno-prawnych - jakie mali i średni przedsiębiorcy napotykają w codziennej działalności.

Dlatego polskie firmy domagają się zmian. – Uwolnienie biznesu to także weryfikacja stanu prawnego dla biznesu i samego otoczenia biznesu – zaznacza Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby w Katowicach. – To również samoocena biznesu w celu zwiększenia wydajności pracy, produkcji oraz poszerzenia współpracy międzynarodowej w globalizującym się świecie - dodaje Tadeusz Donocik.

Reklama

Europejski Kongres MŚP podpowie przedsiębiorcom

Reklama

Realizacje postulatów przedsiębiorców może zapewnić współpraca nauki, biznesu i samorządu. Przedstawiciele tych środowisk spotkają się w dniach 18-20 października po raz siódmy na Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. – Podczas Kongresu łączymy: naukę, samorząd i biznes, wierząc, że ścisła współpraca między tymi środowiskami pozwoli na stworzenie nowej jakości rynku w zakresie prawa, zarządzania i edukacji zawodowej, co z kolei przełoży się na wzmocnienie podstaw polskiej gospodarki – tłumaczy Tadeusz Donocik.

W tym roku sesje panelowe i warsztaty Kongresu obejmą 10 bloków tematycznych, dotyczących między innymi innowacyjności w zarządzaniu, prawie i podatkach, rynku pracy i edukacji czy finansowaniu MŚP. Jak zwiększyć zyski? Gdzie i kiedy promować swoją działalność? Jak współpracować z samorządem? Czym jest RODO i jak wpłynie na polskie firmy? Dla kogo są turkusowe organizacje? To tylko kilka pytań, na które eksperci postarają się odpowiedzieć w trakcie Kongresu. Przedsiębiorcy biorący udział w EKMŚP dowiedzą są ponadto, jak napisać dobry wniosek i realizować projekty dofinansowane z Unii Europejskiej oraz źródeł pozaunijnych, jak wdrożyć nowe skuteczne modele biznesowe i jak zbudować solidny zespół pracowników oraz skutecznie go zmotywować.

Na Kongresie szeroko omawiana będzie także problematyka rynku pracy, szczególnie w kontekście nauki i edukacji: od pracy 4.0 i Silver Economy, przez kształcenie dualne, aż po finansowanie szkoleń i doradztwa dla firm. Uczestnicy Kongresu spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy Urzędy Pracy to niepotrzebny twór administracyjny, czy też może sprawny administrator odpowiadający na potrzeby przedsiębiorców.

W programie nie zabraknie również zagadnień z zakresu marketingu, firm rodzinnych, czasu wolnego i automotive. - Europejski Kongres MŚP to miejsce dla wszystkich, którzy chcą realnie działać na rzecz rozwoju własnej firmy i całej gospodarki. To również sposobność do otwarcia dyskusji na temat Konstytucji dla Biznesu i jej konsekwencji dla przedsiębiorców – zaznacza Tadeusz Donocik, organizator Kongresu.

MŚP na świecie

Na Kongresie poruszona zostanie także tematyka współpracy międzynarodowej. Uczestnicy i zaproszeni goście będą rozmawiać o roli Polski w budowaniu Nowego Jedwabnego Szlaku i o tym, jak projekt może zostać wykorzystany przez europejskie MŚP.

Dyskusje będą też dotyczyły możliwości współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, a w ramach business mixera odbędzie się spotkanie z przedsiębiorcami Stanu Nevada. Kongres będzie również okazją do nawiązania relacji biznesowych z firmami z Ukrainy, Białorusi, Niemiec i Belgii.