Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) prowadzi konsultacje dotyczące przyszłych przepisów dotyczących biznesu opartego na innowacjach finansowych. Cel? Stworzenie wytycznych lub zaleceń, które następnie zostaną przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Komisji Europejskiej.
EBA uważa, że fintechy w najbliższych latach mogą zdobywać coraz większe udziały w rynku usług finansowych, często kosztem banków. I trzeba z jednej strony zapewnić bezpieczeństwo konsumentom, a z drugiej stworzyć równe warunki dla firm działających w różnych państwach członkowskich UE. Pierwsze analizy wskazują, że otwartość poszczególnych rządów na nowoczesne rodzaje działalności jest bardzo różna. Warto więc chociaż część praktyk ujednolicić.
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce zapowiedziała wczoraj, że pracuje nad odpowiedzią dla EBA. Konsultacje urzędników z przedsiębiorcami mają potrwać najdalej do listopada.