EBA uważa, że fintechy w najbliższych latach mogą zdobywać coraz większe udziały w rynku usług finansowych, często kosztem banków. I trzeba z jednej strony zapewnić bezpieczeństwo konsumentom, a z drugiej stworzyć równe warunki dla firm działających w różnych państwach członkowskich UE. Pierwsze analizy wskazują, że otwartość poszczególnych rządów na nowoczesne rodzaje działalności jest bardzo różna. Warto więc chociaż część praktyk ujednolicić.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce zapowiedziała wczoraj, że pracuje nad odpowiedzią dla EBA. Konsultacje urzędników z przedsiębiorcami mają potrwać najdalej do listopada.