statystyki

Jak bezboleśnie przeżyć kontrolę z UOKiK

autor: Leszek Jaworski25.07.2017, 08:29; Aktualizacja: 25.07.2017, 09:25
kontrola, urzędnik

Staramy się odpowiedzieć na wybrane pytania dotyczące postępowania wyjaśniającego oraz kontroli, które mogą przeprowadzać pracownicy UOKiK.źródło: ShutterStock

Wielu przedsiębiorców dopiero kiedy do drzwi firmy pukają kontrolerzy z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uświadamia sobie, jak niewiele wiedzą na temat postępowań prowadzonych przez tę instytucję. Prowadzący działalność gospodarczą często nie znają ani swoich obowiązków, ani praw – czego dowodzi analiza orzeczeń Sądu Najwyższego i Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowanie w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów jest bowiem specyficzną procedurą i ma szczególny charakter.

Kiedy do drzwi pukają pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i informują, że będą prowadzić postępowanie – przedsiębiorcy nie zawsze wiedzą, jak się powinni zachować, jakie są ich prawa i obowiązki. Postępowanie w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów jest bowiem specyficzną procedurą. Może być ono prowadzone przez prezesa urzędu m.in. jako postępowanie: wyjaśniające, antymonopolowe, w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (art. 47 ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.; dalej: u.o.k.k.).

Kara za opóźnienie w udzieleniu informacji

Prezes UOKiK ponownie zażądał od nas przekazania informacji i dokumentów. Termin upłynął 28 kwietnia 2017 r. Z opóźnieniem, bo 22 czerwca 2017 r., przekazaliśmy informacje i dokumenty prezesowi UOKiK. Ten jednak 17 lipca 2017 r. wszczął postępowanie w sprawie wymierzenia nam kary pieniężnej. Czy mogło być ono wszczęte, skoro przed rozpoczęciem procedury wykonaliśmy żądanie prezesa urzędu?

Możliwość nałożenia kary powinna być uzależniona jedynie od naruszenia przez przedsiębiorcę przepisu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a nie od daty wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary. Zasadą jest bowiem, że prezes UOKiK może wszcząć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary w dowolnym czasie. Skutkiem tego jest wszczynanie postępowań w stosunku do różnych przedsiębiorców w zróżnicowanym terminie liczonym od naruszenia obowiązku administracyjnego. Poszczególni przedsiębiorcy dysponowaliby zróżnicowanym czasem na udzielenie żądanych informacji pozwalającym im na uniknięcie kary, co skutkowałoby naruszeniem zasady równego ich traktowania. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 20 kwietnia 2017 r. (sygn. akt III SK 29/16, LEX nr 2310101).

SN nie zgodził się tym samym z poglądem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który stwierdził, że uzasadnione jest nałożenie na przedsiębiorcę kary pieniężnej wówczas, gdy żądana informacja została udzielona z opóźnieniem, już po wszczęciu postępowania w sprawie jej nałożenia. W ocenie warszawskiego sądu apelacyjnego nie ma podstaw do ukarania, gdy przedsiębiorca udzieli tej informacji przed wszczęciem postępowania.

SN, uchylając ten wyrok, podkreślił, że art. 106 ust. 2 pkt 2 u.o.k.k. może stanowić podstawę do nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej za nieudzielenie informacji, których prezes urzędu zażądał w trybie art. 50 ust. 1 i 2 u.o.k.k, także wówczas gdy przedsiębiorca uchybił obowiązkowi udzielenia informacji w zakreślonym terminie, jednak udzielił ich jeszcze przed wszczęciem postępowania w sprawie nałożenia kary. Zdaniem SN za taką wykładnią art. 106 ust. 2 pkt 2 u.o.k.k. przemawiają dwa argumenty: po pierwsze – charakter kary pieniężnej jako rodzaju kary administracyjnej i po drugie – konieczność unikania dowolności w wykładni przepisów prawa dotyczących ich wymierzania.


Pozostało 86% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane