Po dwóch latach spadków znowu przybywa producentów ekologicznej żywności. W ubiegłym roku wydaliśmy na nią o 100 mln zł więcej niż rok wcześniej.
Na koniec 2016 r. działalność w tej branży prowadziło 23 750 przedsiębiorców, o 360 więcej niż w 2015 r. Najliczniejszą grupę wciąż stanowią ekologiczni producenci rolni. Było ich 22,4 tys., o 0,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Większy, 25-procentowy wzrost nastąpił po stronie producentów specjalizujących się w konserwowaniu, przetwarzaniu produktów rolnictwa ekologicznego. Ich liczba zwiększyła się do 705.
Zdaniem ekspertów z PNG, polskiej jednostki przyznającej certyfikaty produktów ekologicznych, to zasługa mody na zdrowe jedzenie. Rolnicy i przetwórcy zaczęli osiągać zyski z działalności. W latach poprzednich głównym źródłem ich dochodu były dopłaty do produkcji.