Tylko do 20 maja w obrocie mogą pozostać wyroby niespełniające nowych norm. Za ich sprzedaż po tej dacie grozi kara nawet do 2 tys. zł
Dobiega końca okres przejściowy na sprzedaż wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych oraz pojemników zapasowych, które zostały wyprodukowane lub wprowadzone do obrotu przed wejściem w życie tzw. ustawy tytoniowej, a więc przed 28 lutego 2017 r. Sprzedawcy wciąż posiadający je na stanie muszą zadbać, aby do 20 maja 2017 r. w wycofać z rynku te produkty , które nie spełniają nowych zasad. Tylko do tej daty mogą one pozostać w sprzedaży – tak wynika z art. 8 ust. 1 ustawy z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1331).
Co należy wycofać
Z półek muszą zatem zniknąć m.in. e-papierosy lub pojemniki zapasowe z liquidami, które nie spełniają wymagań opisanych w art. 11c ust. 1 ustawy z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 298 ze zm.; dalej: u. o.z.). W przepisach mowa w m.in. o określonej pojemności pojemników, zawartości nikotyny w płynie, dawkowaniu nikotyny z e-papierosa, a także o wymogach bezpieczeństwa. Np. według nowych norm pojemność zbiorniczków papierosów elektronicznych jednorazowego użytku lub jednorazowych kartridżów nie może przekraczać 2 ml.
Z kolei płyn zawierający nikotynę, w którym zawartość nikotyny w płynie nie może przekraczać 20 mg/ml, powinien być sprzedawany wyłącznie w pojemnikach zapasowych o pojemności maksymalnie 10 ml.
E-papierosy powinny być też zabezpieczone przed dziećmi, a także posiadać ochronę przed przypadkowym otwarciem czy rozbiciem oraz być szczelne.
Wyroby tytoniowe
Nowe wymagania muszą także spełniać pozostające w obrocie tradycyjne papierosy. I tak z półek muszą np. zniknąć aromatyzowane wyroby (wyjątkiem są papierosy mentolowe – te mogą pozostać jeszcze do 20 maja 2020 r.). Zakazana będzie też sprzedaż wyrobów tytoniowych zawierających dodatki w postaci witamin, kofeiny czy tauryny. Nie wolno też będzie sprzedawać produktów nieposiadających oznakowań, o których mowa w art. 9–9e ustawy. Chodzi tu o nowe ostrzeżenia zdrowotne (tekstowe i graficzne). Przykładowo na bokach opakowań musi znaleźć napis: „Palenie zabija – rzuć teraz!”. A na opakowaniu zbiorczym (kartonie) powinna widnieć informacja, „Dym tytoniowy zawiera ponad 70 substancji powodujących raka”. Zarówno ostrzeżenie ogólne, jak i wiadomość informacyjna powinny zajmować 50 proc. płaszczyzny, na której są wydrukowane. Ponadto na opakowaniu musi widnieć jedno z oznakowań graficznych przedstawiających skutki palenia.
Kary dla sprzedawców
Tym, którzy po 20 maja 2017 r. będą sprzedawać wyroby niespełniające norm – grożą kary. Zgodnie z art. 13 tej ustawy tacy handlowcy mogą otrzymać grzywnę do 2000 zł.