Według danych na koniec listopada przychody FUS wyniosły prawie 124,13 mld zł i przewyższyły koszty w wysokości 123,85 mld zł. Fundusz wypracował w ten sposób nadwyżkę wielkości prawie 272 mln zł. Dobrze wygląda też realizacja planu gromadzenia środków pieniężnych. Po 11 miesiącach FUS zgromadził kwotę 2,61 mld zł. Według planu w całym roku miało to być 2,58 mld zł.

Zdaniem ekonomistów MF mogło wykorzystać dobrą ubiegłoroczną sytuację w FUS, by zapewnić sobie poduszkę bezpieczeństwa w wydatkach na ten rok. Resort mógł zwiększyć stan posiadania FUS na starcie 2009 roku przez wypłacanie pod koniec 2008 roku większej dotacji, niż wynikałoby to z sytuacji finansowej funduszu.

- Te ścieżki zostały już przetarte. Już wcześniej bywało, że MF przekazywało FUS wolne środki, jednak wówczas fundusz miał duże długi kredytowe. Teraz ich nie ma. O tym, czy w grudniu mieliśmy pompowanie dodatkowych pieniędzy, dowiemy się dopiero pod koniec stycznia - mówi GP osoba zbliżona do FUS.

Skala wykorzystania ubiegłorocznej dotacji budżetowej nie jest jeszcze znana. Według planu miała ona wynieść 33,2 mld zł. Po 11 miesiącach fundusz dostał z państwowej kasy 29,7 mld zł. Na razie można tylko się domyślać, że wypłata dotacji została przeprowadzona co najmniej zgodnie z planem: ubiegłoroczny deficyt budżetowy był większy, niż prognozował to resort jeszcze we wrześniu ubiegłego roku.

- Szacujemy, że deficyt w całym 2008 roku ukształtował się na poziomie 23,4-23,8 mld zł. To efekt nieco innego, niż prognozowaliśmy, wyniku dochodów, inaczej też wypadły wydatki. Na szczegóły jednak jeszcze za wcześnie - powiedziała GP wiceminister finansów Elżbieta Suchocka-Roguska.

We wcześniejszych prognozach MF szacowało deficyt w 2008 roku na 22,9 mld zł.

- Nie sądzę, żeby na FUS można było robić jakieś oszczędności w tym roku. Z jednej strony jest kwestia sytuacji finansowej, z drugiej pojawiają się informacje o dużej liczbie osób, które przyszły na emeryturę w ubiegłym roku - dodaje Elżbieta Suchocka-Roguska.

Najprawdopodobniej nie ma też szans na potencjalne oszczędności w KRUS. Fundusz nadal jest na minusie, na koniec listopada jego deficyt wynosił prawie 644,2 mln zł.

do 23,8 mld zł wyniósł według szacunków deficyt budżetu w 2008 roku