Resort rozwoju chce przygotować 1,4 tys. pracowników administracji publicznej do obsługi partnerstwa publiczno-prywatnego.
Celem cyklu szkoleń, które rozpoczną się w maju, jest przekonanie urzędników do PPP i stworzenie warunków, by do 2020 r. udało się podpisać 100 nowych umów w tej formule inwestowania. Zajęcia odbędą się we wszystkich województwach w dwóch turach – wiosennej i jesiennej. Pierwsze szkolenie zaplanowano na 8–9 maja w Rzeszowie. W tym samym miesiącu odbędą się spotkania w Gdańsku, Olsztynie i Poznaniu. Tura wiosenna potrwa niemal do końca czerwca. Tura jesienna odbędzie się we wrześniu i w październiku.
– Uczestnicy szkoleń poznają cały proces realizacji projektu PPP, począwszy od wyboru źródeł finansowania projektu, poprzez wykonanie analiz przedrealizacyjnych i wybór partnera prywatnego, a skończywszy na podpisaniu umowy ze stroną prywatną. W trakcie szkoleń będziemy kładli nacisk na praktyczne aspekty interesujące pracowników sektora publicznego i postaramy się odczarować formułę PPP z mitów i niedomówień, które wokół niej narosły – reklamuje cykl szkoleń resort rozwoju.
Szkolenia obejmą nie tylko urzędników zajmujących się realizacją inwestycji PPP, ale również służby kontrolne, np. Najwyższą Izbę Kontroli, regionalne izby obrachunkowe czy Centralne Biuro Antykorupcyjne. – Dobrze, że te osoby zostaną również przeszkolone. Może będzie mniejszy strach przed wchodzeniem w PPP – ocenia jeden z samorządowców.
W rządzie trwają też prace nad stworzeniem swego rodzaju „bazy dobrych praktyk”. Opracowanych zostanie ponad 20 publikacji poświęconych tematyce PPP (w tym analizy rynku). Jak pisaliśmy na łamach DGP, Ministerstwo Rozwoju postanowiło też uporządkować stan wiedzy dotyczącej PPP w Polsce. Służyć temu mają dwie bazy danych. Pierwsza z nich przedstawia 122 umowy PPP, jakie zawarto od czasu wejścia w życie nowej ustawy z grudnia 2008 r. do końca grudnia 2016 r. (z tej liczby aktualnie są realizowane lub zostały zrealizowane umowy dla 112 projektów na sumę 5,6 mld zł). Zdecydowana większość z nich została zawarta przez samorządy, a wśród projektów dominują sektory sportu i turystyki, infrastruktury transportowej, efektywności energetycznej, gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej.
Druga baza to tzw. lista zamierzeń inwestycyjnych PPP – zarówno już tych oficjalnie ogłoszonych, jak i planowanych do uruchomienia w najbliższym czasie. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą w jednym miejscu sprawdzić, kto i gdzie poszukuje partnera prywatnego do inwestycji publicznej oraz na jakim etapie zaawansowania jest dany projekt (a więc czy warto złożyć jeszcze ofertę, czy jest już na to za późno).
Plany MR dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego są ambitne. Wszystkie działania podjęte przez rząd w ramach „Pakietu dla PPP” mają dać efekt w postaci 100 nowych tego typu umów do 2020 r. Większa ma być też efektywność tych procesów – założenie jest takie, aby 40 proc. wszystkich postępowań (rządowych i samorządowych) kończyło się sukcesem (obecnie kończy się tak ok. 25 proc.).
Kwestia PPP oraz działań rządu w celu rozwijania tej formuły inwestowania w Polsce będzie jednym z tematów podjętych podczas zbliżającej się IX edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (10–12 maja). W dyskusji zaplanowanej na drugi dzień imprezy (11 maja) udział wezmą m.in. Wojciech Hann z Banku Gospodarstwa Krajowego, wiceminister rozwoju Witold Słowik i Vincent Metzler z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.